donderdag 31 mei 2012

"Brussel" steelt meer dan een miljard per jaar van Nederland

De EU is een organisatie die nooit genoeg kan krijgen van regelgeving en van inkomsten. Nederland is een netto-betaler aan de Europese Unie. Nederland betaald dus meer dan dat het terugkrijgt:

De site www.eurobegroting.nl geeft het als volgt weer:

Wat is een nettopositie?

Alle lidstaten berekenen hun afdrachten aan de EU. Ook berekenen ze hoeveel geld weer terugvloeit via de uitgaven van de EU. De inkomsten van de EU minus de afdrachten van de EU is de nettopositie. De berekening wordt gedaan in termen van het BNI.


Wat is de nettopositie van Nederland?
Nederland is volgens berekeningen van de Europese Commissie van het jaar 2010 de op vier na grootste nettobetaler (- 0,31 %). Dit houdt in dat Nederland netto € 1,83 miljard betaalt aan de Europese Unie.  Nederland maakt gebruik van een andere rekenmethode dan de Europese Commissie. 

Waarom zijn er twee rekenmethodes?
De officiële rekenmethode van de Europese Commissie telt de afdrachten van de traditionele eigen middelen niet mee. Ook telt deze methode de inkomsten niet mee die lidstaten genereren doordat EU-instellingen een zetel hebben op hun grondgebied.
De Europese Unie is een douane-unie met een gezamenlijk importtarief. Douaneheffingen zijn heffingen op de invoer van producten uit derde landen. Deze douaneheffingen zijn traditionele eigen middelen van de Europese Commissie, maar Nederland telt de 75% die het afdraagt als nationale afdrachten.
De Europese Commissie vindt dat Nederland geluk heeft dat het door zijn geografische ligging zo veel perceptiekostenvergoeding (de overige 25%) kan houden en telt deze daarom niet als nationale afdrachten. Landen die tussen andere Europese lidstaten in liggen, hebben amper inkomsten via deze perceptiekostenvergoeding. 

Nederland heeft toch ook een korting van € 1 miljard?
Ja. Tijdens de vorige onderhandelingen in 2005 heeft Nederland over de periode 2007-2013 jaarlijks een afdrachtenkorting van € 1 miljard binnengehaald. Balkenende en Zalm wilden niet meer dat Nederland de grootste nettobetaler zou zijn. 

Waarom is Nederland dan nog steeds de grootste nettobetaler?
Na afloop van de onderhandelingen was Nederland sterk gedaald in de lijst van de grootste nettobetalers. Maar omdat de economie, en dus het BNI, van Nederland sneller groeide dan die van de andere lidstaten, moest Nederland relatief weer meer gaan afdragen. 

U leest en ja en u mag er van schrikken.  Wat krijgt Nederland daar voor terug van Europa? Een boete van 1,2 miljard wanneer de 3% norm wordt overschreden.  Brussel gebruikt Nederland door zijn gunstige ligging als melkkoe. De Kunduzgenossen minus de Christenunie, maar inclusief de PvdA vinden het allemaal geweldig en lopen kritiekloos de Europese marsmuziek achterna. Wanneer je kritiek durft te hebben wordt je weggezet als iemand die het niet snapt, of te kort door de bocht is, dat het, wat het ook moge zijn, een stuk gecompliceerder ligt dan men denkt, dat de lichten in Europa uitgaan wanneer je er aan tornt, of iets met oorlog. Deze lieden weigeren in te zien dat een EEG van een geheel andere orde is dan een EU. Ik heb geen behoefte aan een Europees parlement en een Europese begroting. Onderlinge economische afspraken daarentegen wel. Weg met de de hebzucht van de EU en lang leve een EEG met verdragen tussen de lidstaten onderling.

h/t @HansHugenoot