donderdag 10 mei 2012

St. Nicolaasga neemt veiligheid in eigen hand

Een van de kerntaken van de overheid is het garanderen van de veiligheid van de bevolking. De Nederlandse overheid faalt daarin op een schaal van epische vormgeving. Natuurlijk is er defensie dat ongeveer is gereduceerd, maar ook de politie heeft het zwaar. Het zwaartepunt ligt op het binnen harken van geld om mislukkende ICT-projecten te bekostigen en niet op de veiligheid van burgers. Iedere regering belooft meer blauw op straat en iedere regering liegt door die belofte niet waar te maken. Het gevolg is dat er in de grote steden een fundamenteel gebrek is aan politieagenten. In de provincie en op het platteland is het nog tien keer erger. Daar is geen politie meer te bekennen. Inbrekers en ander crimineel tuig heeft vrij spel, dat weet ik onder meer uit eigen ervaring toen ik mijn ouders vorig jaar ergens in provincie Groningen bezocht. Het stadje waar ik verbleef daar hadden illegale straatracers vrij spel, tot diep in de nacht hielden met hun opgevoerde motoren zij hun races, daarmee de plaatselijke uit hun slaap houdend.
 De politie was in die zes weken in geen velden of wegen te bekennen. Het geeft maar weer eens aan hoe groot de realiteit is van alledag en de verkiezingsretoriek van politieke partijen die als kleine druktemakers alles beloven maar geen moer bereiken.


Het Friese dorp St. Nicolaasga is de laffe en passieve houding van de overheid meer dan zat. Het dorp wordt geteisterd door inbraken door Oost-Europese bendes die de spullen jatten van mensen die er voor werken. Door de complete afwezigheid van politie hebben de dorpelingen besloten een buurtwacht in te stellen en het recht in eigen hand te nemen. Ze moeten wel, daar de overheid weigert zijn verplichtingen na te komen. Moge het initiatief van St. Nicolaasga maar grote navolging verkrijgen. Dan kunnen die eenstrepers bij de politie verdergaan met het uitdelen van bonnen aan de werkende bevolking in plaats van criminelen te confronteren en op te sluiten.