zaterdag 19 mei 2012

Rutte liegt over ESM

Na het uiteenvallen van Rutte-1 en met het aantreden van de Kunduzcoalitie loopt Nederland weer volledig in de Europese pas. Sloegen Nederlanders even een zucht van verlichting tijdens gedoog-1 waar Nederland het waagde om tegen de grote Europese mogol in het geweer te komen, is er nu, onder druk van weggeefpartijen D66, Groenlinks, de Liberale Führer Verhofstadt met zijn paladijn Smit Kroes, weer eensgezindheid in het grote Europese gelijkheidsdenkend.

Dat Nederland met het ESM-verdrag zijn financiële soevereiniteit verliest deert de vazal minister-president niet, sterker nog Rutte ontkent glashard dat er soevereiniteit aan het ESM wordt overgedragen, maar toont zich uitermate plooibaar naar zijn Europese meesters:

Rutte zei dat het goed is als Nederland duidelijkheid geeft. ,,Het lijkt me erg belangrijk dat we het nu doen en een vertrouwenwekkend signaal afgeven.''

Volgens Wilders draagt Nederland met het fonds nationale zeggenschap over aan Brussel en leveren we daar de sleutels van onze schatkist in. Rutte ontkent dat er soevereiniteit wordt overgedragen. Hij is het ook niet eens met de Algemene Rekenkamer i, die een democratisch tekort ziet in het verdrag dat het ESM regelt.
Vreemd wanneer je het ESM verdrag bekijkt. In artikel 27 van het ESM-verdrag:
1.Teneinde het ESM in staat te stellen zijn doel te verwezenlijken, worden aan het ESM op het grondgebied van elk ESM-lid de rechtspo-sitie en de voorrechten en immuniteiten, als vermeld in dit artikel, toe-gekend. Het ESM tracht erkenning van zijn rechtspositie en van zijn voorrechten en immuniteiten te verkrijgen op andere grondgebieden waar het functies vervult of activa bezit.

2.Het ESM bezit volledige rechtspersoonlijkheid; het heeft volledige handelingsbevoegdheid om:
a.roerende en onroerende goederen te verkrijgen of te vervreemden;
b.overeenkomsten te sluiten;
c.in rechte op te treden;
d.elke overeenkomst en/of alle protocols betreffende de hoofdzetel te sluiten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat zijn rechtspositie en zijn voorrechten en immuniteiten worden erkend en dat daaraan gevolg wordt gegeven.
6.De terreinen van het ESM zijn onschendbaar.

Artikel 30 van het ESM-verdrag

1.In het belang van het ESM genieten de voorzitter van de Raad van gouverneurs, gouverneurs, plaatsvervangend gouverneurs, bewindvoer-ders, plaatsvervangend bewindvoerders, alsmede de directeur en andere personeelsleden immuniteit van rechtsvervolging voor wat zij in hun officiële hoedanigheid hebben gedaan en genieten onschendbaarheid wat hun officiële papieren en documenten betreft.


Het hele verdrag leest u >>>hier<<<

Hoe Rutte liegt kunt ook nagaan door onderstaande video te bekijken: