woensdag 9 mei 2012

Israël wil leegstand aanpakken

Een van de problemen die Israël kent is de huizenmarkt. Jonge mensen komen niet aan de beurt door een tekort aan woningen. Het niet kunnen vinden van een woning om een leven te beginnen was een van de kernpunten van de sociale protesten vorig jaar zomer.

Naar aanleiding van de sociale protesten stelde de Knesset een commissie in. De commissie Trajtenberg. Uit onderzoek komt naar voren dat in 2011 buitenlanders 33.600 appartementen hebben gekocht. Zestig procent van deze appartementen zijn aangekocht in Tel Aviv, Jeruzalem, Netanya en Eilat. Deze aankopen worden vaak gedaan door mensen die later in Israël willen gaan wonen, of door mensen die een appartement willen hebben voor het geval het antisemitisme in Europa ondragelijk wordt en is tot die tijd alleen bewoond tijdens de feestdagen en de vakanties.

Tjartenberg stelt voor dat deze bewoners die leegstand veroorzaken  het dubbele bedrag aan OZB gaan betalen. Jeruzalem heeft al verregaande plannen om de verdubbeling door te voeren om spookwijken, als Mamilla tegen te gaan en om de huizenprijs te laten zakken.

In Jeruzalem gaat men er klaarblijkelijk vanuit dat de maatregelen leegstand zullen ontmoedigen. De wijk Mamilla kennende zullen de eigenaren er de hand niet voor omdraaien.

Het is handiger wanneer Israël een voorkeursbeleid toepast, waarbij bij nieuwbouw Israëliërs eerste keus hebben, bij overschot kan de buitenlandse markt altijd nog aangeboord worden.