donderdag 17 mei 2012

Het ESM, Geert Wilders en de Nederlandse Grondwet

De grondwet, de basiswet, de fundamenten van de Nederlandse rechtsstaat wordt mogelijk met het ESM-verdrag geschonden. Het ESM-verdrag kan dan niet met een normale meerderheid worden geratificeerd in de Tweede Kamer. Tenminste, dat is mijn idee wanneer ik lees dat: de Soevereiniteit der Verenigde Nederlanden behoort aan Willem Frederik en zijn nakomelingen, nergens lees is daar het woordje Brussel in de Nederlandse Grondwet.

Bas Paternotte nam gisteren voor HP/de Tijd een interview af met hoogleraar Staatsrecht Paul Bovend’Eert. In het kort zegt Bonvend'Eert over het kort geding: niet doen.

Het is inderdaad wat vreemd dat Wilders Moszkowicz in de arm heeft genomen. Moszkowics is volgens mij een strafadvocaat, maar het kan zijn dat ik het mis heb. Voor de rest juich ik juist toe dat Wilders de zaak aanhangig maakt bij de rechtbank, daar er een mogelijkheid bestaat dat het parlement met de handeling van het ESM-verdrag illegaal en ongrondwettelijk opereert.
Tevens wil Wilders dat het ESM-verdrag in het voetlicht blijft en niet wordt weggemoffeld en doorgerommeld zonder dat er veel woorden aan worden vuil gemaakt. Meerdere Eurofiele politici (ik las tweets van PvdA'ers, CDA'ers, VVD'ers, D66'er en GroenLinksers) schreeuwen moord en brand bij Wilders zijn gang naar de rechtbank, een politicus nam echter geen afstand van Wilders en dat is Emile Roemer.
Tekenend voor de huidige verhoudingen en tekenend voor het belang van het ESM-verdrag.

Wanneer de behandeling van het ESM-verdrag in strijd is met de grondwet, dan overdrijft Wilders niet toen hij zei dat hij het doet in het belang van het Nederlandse Volk.

Hieronder het artikel in de Grondwet dat de Nederlandse Soevereiniteit regelt:
4 Artikel 1 2
De Souvereiniteit der Vereenigde Nederlanden is en blijft opgedragen aan Zijne Koninklijke Hoogheid WILLEM FREDERIK i Prins van Oranje-Nassau, om door Hem en Zijne wettige nakomelingen te worden bezeten erfelijk, overeenkomstig de na te melden bepalingen.

1.

Toelichting Staatscourant

Het gebrek in de algemeene regering was, dat 's Lands aloude Constitutie, met een' Souvereinen Vorst, verminkt was door toevallige omstandigheden. De Grondwet herstelt een' Souverein Vorst, zoo als die van ouds was, met alle de gewoonten, regten en privilegiën, die dezelve bezwoer, voor dat hij ingehuldigd werd. Dit is de Constitutie, daar onze Doorluchtige Voorvaderen de wapenen voor opgevat hebben, en in plaats van welke een tweede geslacht de republiek ingevoerd heeft. Met de republiek zijn de partijschappen verderfelijk geworden, en is de grondslag tot die verdeeldheid gelegd, waarmde wij verzwakt en eindelijk te gronde gegaan zijn.