vrijdag 18 mei 2012

Een anti-ESM coalitie van OBP, PVV, PvdD, SP en SGP is nu een noodzaak

De Europese kwestie kent geen grijsgebieden. Het is ouderwets zwart wit. Aan de ene kant heb je de Eurofiele partijen VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, D66 en de CU die Nederland lachend, direct of indirect uitleveren voor een groter Europees gedachtegoed. Aan de andere kant heb je de verzetspartijen OBP, PVV, PvdD, SP en SGP die Nederland willen redden van Europees knechtschap.

Het is mijns inziens dan ook zaak dat de verzetspartijen om de tafel gaan zitten om een gemeenschappelijke koers te bepalen tegen de collaboratiekliek die Nederland in hun verknipte versie van landsbelang verkwanselen om Brussel te behagen.

De verzetspartijen moeten met een brede mediacampagne komen om het Nederlandse volk uit te leggen dat deelname aan het ESM het uitschrijven van een blanco cheque is voor die ondemocratische club.

De Partij voor de Dieren verwoordt het op eigen site als volgt:

Het ESM zou door Europa als een dubbele buffer voor Eurosteun gehanteerd worden naast het Europese noodfonds ESFS en zal miljarden vergen van de Nederlandse belastingbetaler. De vorm waarin het ESM nu wordt voorgesteld is aan felle kritiek onderhevig van de diverse rekenkamers in Europese lidstaten, omdat er feitelijk sprake is van een blanco cheque voor een instantie die geen democratische verantwoording aflegt en juridisch onschendbaar is.
Uitstekend uiteenzetting. Ik hoop met alle hoop dat de verzetspartijen hun andere geschillen even aan de kant kunnen zetten om zich te focussen op het verlies aan soevereiniteit ten faveure van het failliete verenigde Europese gedachtegoed.