zaterdag 5 mei 2012

De Negev is van levensbelang voor Israël


De IDF is met een grootschalige verhuisoperatie bezig vanuit het centrum van Israël naar het zuiden van Israël.

Deze verhuisoperatie is erop gericht de Israëlische steden te ontzien bij eventuele raketaanvallen vanuit vijandige gezinde landen.

Om te begrijpen hoe groot het belang van de Negev voor Israël is, ziet u hieronder, op schaal, Israël in verhouding met andere landen en Amerikaanse Staten.

Israel's map size in scaled comparison. (Source: AIPAC)
Waarom dit vergelijk?

De Negev beslaat meer dan de helft van Israël's 13.000 km2, maar is zeer dun bevolkt.

The Negev Desert is over half the size of Israel, 70% of which is IDF training zones

In een land dat zo klein is als Israël zijn open ruimtes belangrijk om militairen te trainen. De Negev is dan ook de thuisbasis voor meerdere kazernes en oefengebieden. 70% van de Negev is oefengebied.

1) Dunbevolkt. Daar waar straaljagerpiloten in grotere landen makkelijk kunnen trainen binnen hun toegewezen luchtruimte, is dat voor Israëlische piloten een andere zaak. Met twee keer de geluidssnelheid is het Israëlische luchtruim erg klein en met buren die die niet erg pro-Israël genoemd kunnen worden is het beetje luchtruim boven de Negev van levensbelang om te oefenen.

IDF Pilots Fly Over Israel's Negev Desert

2) Het verleden. De Negev is altijd cruciaal geweest voor de veiligheid van Israël. Het cruciale was al zichtbaar sinds de onafhankelijkheidsoorlog in 1948 toen Egypte de Negev infiltreerden. Zoals de eerste minister-president  David Ben Goerion zei: "De Negev is de plaats waar het Joodse volk getest zal worden."

3) De huidige situatie. Minister-president Netanyahu onderschrijft het belang van de Negev.
De waarde wan de Negev is enorm... Wij [Israëliërs] zijn erg geconcentreerd in het midden van het land. Het is daarom van belang te decentraliseren. Dit belang geldt voornamelijk voor de IDF.
4) Slim investeren. Omdat de IDF naar de Negev verhuist wordt er ruimte vrijgemaakt in het centrum van het land, dat ontwikkeld kan worden en omdat de IDF verhuist worden er banen geschapen in zuid-Israël,
5) Zionisme. David Ben Goerions droom was het om de Negev vruchtbaar te maken, hij begreep ook het belang van Israëls veiligheid. Toen DBG in 1970 met pensioen ging verhuisde hij naar Sde Boker, in het hart van de Negev. Na zijn overlijden in 1973 werd Negev Universteit omgedoopt tot Ben Goerion Universiteit. In de woorden van DBG:
Wil Israël overleven moet het zuidwaarts gaan
Bron: http://www.idfblog.com/2012/05/04/strategic-importance-negev/