donderdag 24 mei 2012

Artikel 67 Grondwet spil in verkiezingsstrategie Geert Wilders

Geert Wilder heeft vandaag de aftrap gegeven voor de verkiezingscampagne 2012. Partijen die dachten dat zij na de zomer konden beginnen komen van een koude kermis thuis. Het wordt dus een hete zomer.

In tweede termijn van het ESM-debat voerde Geert Wilders als fractievoorzitter het woord en vanaf woord 1 is het "campagne" dat de klok slaat. Anti-Europa is de toon die wordt aangeslagen. Enkele quotes uit de spreektekst van Wilders, die tevens verklaren waarom de de voorman van de PVV keer op keer om een hoofdelijke stemming heeft gevraagd. Deze hoofdelijke stemming zal een belangrijk wapen zijn in de verkiezingscampagne van de PVV:

Zeven jaar geleden spraken de Nederlanders zich uit tegen de Europese Grondwet. De uitslag was duidelijk. De Nederlanders wilden minder Europa en meer Nederland.

De politieke elite trok zich daar echter niets van aan en drong ons het Verdrag van Lissabon op. Dit aftreksel van de Europese Grondwet negeerde de wens van de Nederlandse bevolking volledig. Het bracht ons niet minder maar juist meer Europa.

En de geschiedenis herhaalt zich nu. De arrogante eurofielen hebben niets geleerd. Ze drammen opnieuw hun zin door. Een meerderheid van de Nederlanders wil het ESM-verdrag helemaal niet, maar een meerderheid van de Tweede Kamer drukt het door omdat ze het opnieuw beter denken te weten. Vz, dat is de arrogantie van de macht. Met als gevolg: nog meer Europa en nog minder Nederland!

Het is glashelder: deze Kamer in deze samenstelling vertegenwoordigt Nederland niet; deze Kamer vertegenwoordigt Brussel. Dit is een schijndemocratie. En wij hebben een échte democratie nodig. Met referenda.
Artikel 67 uit de Nederlandse Grondwet luidt als volgt:

Het mandaat van Kamerleden is geregeld in hoofdstuk 3 (Staten-Generaal) van de Grondwet. Het derde lid van artikel 67 luidt (sinds 1983):
"De leden stemmen zonder last."
Bij de Grondwetsherziening van 1983 werd overwogen dat 'zonder ruggenspraak' ten onrechte de indruk wekte dat Kamerleden niet met hun achterban, partij of anderen mochten overleggen. 'Rugge(n)spraak' werd toen geschrapt.
Het begrip 'zonder last' werd wel gehandhaafd. Het betekent: zonder een bindend mandaat. Ieder Kamerlid is vrij om te stemmen zoals hij zelf wil. Juridisch is binding aan bijvoorbeeld een regeerakkoord niet mogelijk. Dat geldt niet alleen voor tegenstanders in een fractie van zo'n akkoord, maar evenzeer voor degenen die vóór stemmen. Er kan wel sprake zijn van een politiek-morele binding.
 Iedere keer wanneer de VVD, PvdA, of CDA in de campagne tracht haar Eurosceptische geluid te bewijzen zal Geert Wilders er keer op keer op wijzen dat de Kamerleden van de VVD, PvdA en het CDA zonder last en vrij om te stemmen gekozen hebben voor een overdracht van soevereiniteit. Dit geldt ook wanneer deze partijen willen aantonen dat het de lasten wil verlichten.  Geert Wilders zal het Nederlandse electoraat vertellen dat deze partijen de lasten hebben verzwaard door vier miljard te storten in het zwarte gat dat ESM heet. De haan kraaide drie keer. Er is drie keer plus hoofdelijk gestemd. Beide keren resulteerden de drie (plus) keer in verraad. Dat is de spil in de komende PVV-campagne.