maandag 9 april 2012

Tweede Amerikaanse vliegkampschip in de Golf

Het kat en muisspel tussen het Westen en Iran duurt voort. Iran heeft nu aangegeven dat het wil praten over de verrijking van uranium. Dat heeft Iran in het verleden ook gedaan zonder resultaat. Waarom het deze keer wel zal lukken om Iran van gedachten te laten veranderen is een raadsel, maar om wille van de lieve vrede worden de leugens van Iran als zoete koek door het westen geslikt. China en Rusland staan fier achter Iran en zolang deze landen hun beleid niet wijzigen zal Iran zich gesterkt voelen te doen wat het wil en kan doen, dat is de verdere voorbereiding tot het bouwen van nucleaire wapens. Volgens het Westen, inclusief de Israëlische minister van financiën Steinitz, beginnen de sancties vrucht te dragen, om echter de Iraanse economie op de knieën te dwingen moeten de sancties verder worden aangescherpt, aldus Steinitz. Zuid-Afrika heeft de wereld echter geleerd dat allerlei sancties niet werken. Zuid-Afrika had net als Iran grondstoffen die de wereld nodig heeft. Omzeilen is het sleutelwoord.
De oliehongerige wereld zal hoe dan ook olie blijven afnemen van Iran. Zo simpel is het. Wil men Iran economische slopen dat zal het de benzine-import moeten aanpakken. Hoewel Iran een olie-exporterend is heeft het te weinig capaciteit om te raffineren. Iran importeert dan ook een groot deel van zijn brandstoffen. Wil het Westen ook maar iets bereiken, dan is de benzine-import het eerste wat aan banden moet worden gelegd. Daarvoor zal het Westen de facto een zeeblokkade moeten effectueren.

De USA heeft als pressiemiddel naar Iran een tweede vliegkampschip in de Golf ronddobberen. Wanneer de gesprekken met Iran mislukken, dan is de zeeblokkade van Iran het laatste vreedzame middel dat de Amerikanen ter beschikking hebben Iran tot andere gedachten te dwingen.