dinsdag 3 april 2012

Turkije en Iran willen beiden top dog in het Midden-Oosten zijn

De betrekkingen tussen Iran en Syrië lijken te bekoelen. Turkije houdt namelijk een conferentie over de nucleaire ambities van Iran.

"Given the fact that our friends in Turkey have failed to fulfill some of our agreements, the talks... had better be held in another friendly country," said former presidential candidate Mohsen Rezaie, Fars News reported.
Rezaie did not specify what Turkey's failures were, but said that Baghdad, Damascus or Beirut would be a more suitable venue.

"Offering Istanbul as the venue for the upcoming talks ... might give this wrong impression to the opposite side that Iran has grown weak and is in weak conditions," he added.
Zwak overkomen is letterlijk dodelijk in dat gedeelte van de wereld. Beide landen willen een grootmacht zijn in het Midden-Oosten. Turkije heeft haar aspiraties getoond door Israël als vijand te verklaren. Dat is het enige dat Turkije met Iran gemeen heeft. Syrië werd van vijand een vriend van Erdogan en vervolgens weer een vijand. Syrië, Libanon en Irak zijn de diplomatiek slagvelden die beide landen willen domineren. Vooralsnog is Iran aan de winnende hand dit tot grote frustratie van Turkije die aan een kant Iran steunt in zijn nucleaire aspiratie, maar aan de andere kant Iran veroordeelt over de rol die het in Syrië speelt.

De Arabische landen zijn door de altijd aanwezige verdeeldheid (behalve wanneer het om Israël gaat) het kind van de rekening. Voormalig Arabische grootmacht Egypte is te druk met zichzelf bezig, blijft over Saoedi-Arabië dat financieel een vuist kan maken maar het niet kan opvolgen met militair machtsvertoon.

Saoedi-Arabië zou er verstandig aan doen om Israël te erkennen en volledige betrekkingen aan te gaan. Paradoxaal genoeg kan alleen Israël er zorg voor dragen dat Arabische landen volledig onafhankelijk blijven in de dreiging van de Iraanse en Turkse expansiedrift.