maandag 2 april 2012

Heft de PvdA zijn discussiegroep Midden-Oosten op?

Foto: NIK
De PvdA gaat zijn discussiegroep Midden-Oosten waarschijnlijk opheffen. U leest het goed. Waarom? Omdat de werkgroep keihard anti-Israël is. Andere geluiden dan pro-Palestijns werden niet getolereerd en werden geweerd door de discussiegroep:

Aanleiding voor dit besluit is het weigeren van emeritus hoogleraar Jaap Polak als lid van de werkgroep ‘Recht in het Midden-Oosten’.
De werkgroep beoogt “in openheid” te discussiëren over het standpunt van de PvdA over het Midden-Oosten. Toch mocht de emeritus hoogleraar geen lid worden.


Polak deed deze week zijn beklag bij de PvdA over de gang van zaken. Internationaal Secretaris Kirsten Meijer antwoordde hem daarop dat het partijbestuur het bestuur van de werkgroep heeft aangesproken op de weigering. Zij vertelde hem ook dat er al een eerder geval van weigering is geweest.
De vraag is of de PvdA, na de discriminatoire maatregel Polak en anderen met een meer pro-Israël mening buiten te sluiten, daadwerkelijk zal doorpakken om deze schandalig opererende discussiegroep op te heffen en te vervangen door een gebalanceerde discussiegroep Midden-Oosten. Dat zou een verademing zijn op links.