maandag 30 april 2012

Haat tegen de Joodse staat

Voorbeelden Arabische Jodenhaat
Uitstekend artikel op RefDag. Waarom wordt de Joodse Staat gehaat. De redenen zijn helaas bekend, en moeten, ook helaas, iedere keer weer worden herhaald.


Hieronder vindt u enige kerncitaten uit het artikel:

Voor de radicaalislamitische bewegingen is Israël het symbool en symptoom van het verval, de decadentie of het bederf van de islam, aldus Wistrich in zijn werkkamer aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem. Tot de oprichting van de staat Israël konden ze de Joden in het Midden-Oosten minachtend en neerbuigend tegemoet treden. Daarna ver­anderde de situatie echter radicaal.


Wistrich: „Joden werden voor 1948 gezien als totaal niet strijdbaar. Ze zouden altijd een belediging of een klap in het gezicht moeten kunnen incasseren. Ze dienden moslims te passeren aan de linkerkant, dat is de onreine zijde. Ze mochten hen niet aan de rechterkant voorbijgaan, omdat ze geacht werden respect te tonen. En er werd altijd verondersteld dat Joden nooit wapens ter hand zouden nemen om zichzelf te verdedigen.”

Dat in 1948 zeven Arabische landen die Israël waren binnengevallen, verslagen werden door 600.000 Joden, was ondenkbaar. „Dat gevoel van vernedering werd in 1967 honderd keer erger”, aldus de hoogleraar. „Israël versloeg in zes dagen drie Arabische naties. Dat gebeurde zo grondig dat de Arabieren dachten dat de Britten en de Amerikanen ingegrepen moesten hebben.”

Wistrich gelooft dat de kern van de Palestijnse weigering is gelegen in onwil om Israël te erkennen als Joodse staat. Het duidelijkste bewijs daarvan is dat Palestijnse leiders als Yasser Arafat en Abbas altijd het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen hebben geëist. Zelfs als er een onafhankelijke staat Palestina naast Israël zou komen, dan nog moeten de miljoenen vluchtelingen van 1948 en hun nakomelingen volgens hen het recht krijgen om zich in Israël te vestigen. Als Palestijnse leiders serieus waren over het idee van twee staten voor twee volken, stelden ze een dergelijke eis niet. Wistrich meent dat Israëliërs positiever tegenover een Palestijnse staat zouden staan als de Palestijnse leiders de eis op terugkeer zouden laten vallen.

Leest u de rest van het artikel >>> hier<<<