dinsdag 17 april 2012

De tweestatenoplossing. Deel 3: Jeruzalem

Jeruzalem, Yerushaylim, Al Quds of Baitul-Maqdis. Namen voor de meest heilige stad voor de Joden.

Jeruzalem wordt in de Torah en Haftorah 669 keer genoemd. In de Bijbel 154 keer en in de koran het overweldigende aantal van nul keer. Alleen om die reden alleen is Jeruzalem de ongedeelde hoofdstad van Israël. Er zijn nog andere redenen, daar kom ik direct op terug. Ik verzoek u even een zijsprong te maken en de volgende link te volgen naar een artikel uit 2009 over Jeruzalem >>> klik hier <<< Gelezen? Mooi dan heeft u een tweede antwoord waarom Jeruzalem de ongedeelde hoofdstad van Israël is.


Interessant is dat de Palestijnse Autoriteit er alles aan doet Jeruzalem te ontjoden door Israël aan te vallen met de term "judaification of Jeruselem" Het omgekeerde is echter het geval. De Palestijnse Autoriteit doet er alles aan de geschiedenis van Jeruzalem te veranderen door alles wat Joods is aan de stad in twijfel te trekken.

De waqf heeft er alles aan gedaan archeologische vondsten die de aanwezigheid van de Tempels aantonen te vernietigen. Een vreemde zaak wanneer je kijkt naar een van de Arabische namen voor Jeruzalem Baitul Maqdis, dat een sterke overeenkomst heeft met Beit Hamikdash.

Voor 1967 was het Jordaanse gedeelte van Jeruzalem een slaperige provinciestadje met weinig tot geen betekenis voor de islamitische wereld. Dat is geen verzonnen verhaal, dat is een feit. Na de verovering door Israël werd het weer op de politieke islamitische agenda gezet. En nu is Jeruzalem het heetste hangijzer in het vredesproces. Dat zegt alles over de islamificering van de Jeruzalem-agenda door Abbas en de zijnen.

Abbas wil Oost-Jeruzalem (in praktijk houdt dat in Oost, Zuid- en Noord Jeruzalem) inclusief de oude stad. Dat is nu juist de reden dat Jeruzalem ongedeeld moet blijven.  In 1948 toen de Joden door de Jordaanse Arabieren uit Jeruzalem werden gedeporteerd werd de Joodse wijk in de oude stad geplunderd, synagoges en religieuze hogescholen verwoest en werden Joodse grafstenen van de Olijfberg gebruikt als bouwmateriaal voor Arabische urinoirs. Nu hoor ik sommigen van u denken "dat is een tijd geleden, dat zal niet meer voorkomen" Ik wil deze lezers eraan herinneren dat in 2005 toen Israël zich volledig terugtrok uit Gaza de achtergelaten Synagoges als eerste door de Palestijnen in brand werden gestoken, tot zover de beschaving. Bij het opdelen van de Jeruzalem zullen de aanslagen toenemen. Jeruzalem als gedeelde open hoofdstad zal een magneet zijn voor islamisten die graag Joden opblazen. Jeruzalem als gedeelde hoofdstad is dan ook een waanbeeld dat alleen bestaat in de hoofden van mensen die alle realiteitszin hebben verloren.

Wil de wereld Jeruzalem behouden als vrije open stad waar alle religies in openheid kunnen worden beleden dan moet Jeruzalem Joods blijven. Niets meer en niets minder. Met de opkomst van de salafisten in de regio is bewezen dat vrijheid van religie geen gegeven is. De feiten spreken voor zich.

De Palestijnen hebben Ramallah met een bestaande bestuurlijke infrastructuur en een stad die de naam Allah in zich draagt. Win/win voor de Palestijnen, me dunkt. Het enige Dat Israël moet doen is het vaststellen van de stadsgrenzen van Jeruzalem aan de noord, oost- en zuidzijde van de stad. Dat is een kwestie van gezond verstand omdat je in die richting niet kan blijven bouwen omdat het dat op land wordt gebouwd van een toekomstige Palestijnse Staat. Doorbouwen in die richtingen zal de onderhandelingen bemoeilijken. Het westen van Jeruzalem is natuurlijk geen probleem.

Deel 1 : Palestijnen een verzonnen volk, leest u hier
Deel 2: het vluchtelingenvraagstuk, leest u hier 

Het volgende deel zal over de nederzettingenpolitiek gaan