dinsdag 27 maart 2012

Voor GroenLinks is Israël geen democratie en dat laten ze blijken [update]

Update: Senator Ganzevoort wijst mij erop dat de motie die nog steeds terug te lezen is op de GroenLinks-website niet door het congres is aangenomen en daarom volgens de senator geen beleid is van GroenLinks

De kleuren van GroenLinks komen overeen met de kleuren van revolutie en islam. Niet voor niets blijkt. Maandagmiddag had ik een discussie op twitter met GroenLinks-senator Ruard Ganzevoort. Het was een open en eerlijke discussie die u hieronder kunt nalezen. Wat ik niet begreep is waarom GroenLinks zo verward is in het Israëlisch-Palestijns conflict.

Nu weet ik dat GroenLinks vanuit haar verleden geen warm voorstander is van de Staat Israël, maar voortschrijdend vermogen wil ik niemand onthouden. Helaas is GroenLinks in haar actieverleden blijven steken. Zo blijkt uit een GroenLinksresolutie van 11 februari 2012:


Het congres van GroenLinks, op 11 februari 2012 bijeen,
Overwegende
  • Dat Israël beweert de enige democratie in het Midden Oosten te zijn <knip>
  • Spreekt uit
  • Dat GroenLinks ogenblikkelijke vrijlating van alle Palestijnse parlementariërs eist
  • Dat GroenLinks Israël, zolang het zich schuldig blijft maken aan het ontvoeren en opsluiten van Palestijnse parlementariërs niet als een democratische staat beschouwt
GroenLinks heeft het Hamas-Convenant nooit gelezen want daarin staat duidelijk een en ander  vermeld.
Over Israël:
Israel will exist and will continue to exist until Islam will obliterate it, just as it obliterated others before it" (The Martyr, Imam Hassan al-Banna, of blessed memory).

Arab countries surrounding Israel are asked to open their borders before the fighters from among the Arab and Islamic nations so that they could consolidate their efforts with those of their Moslem brethren in Palestine.

Israel, Judaism and Jews challenge Islam and the Moslem people. "May the cowards never sleep." 

Over Joden:
Our struggle against the Jews is very great and very serious. It needs all sincere efforts. It is a step that inevitably should be followed by other steps. The Movement is but one squadron that should be supported by more and more squadrons from this vast Arab and Islamic world, until the enemy is vanquished and Allah's victory is realised.

 "The Day of Judgement will not come about until Moslems fight the Jews (killing the Jews), when the Jew will hide behind stones and trees. The stones and trees will say O Moslems, O Abdulla, there is a Jew behind me, come and kill him. Only the Gharkad tree, (evidently a certain kind of tree) would not do that because it is one of the trees of the Jews." (related by al-Bukhari and Moslem).

"But the Jews will not be pleased with thee, neither the Christians, until thou follow their religion; say, The direction of Allah is the true direction. And verily if thou follow their desires, after the knowledge which hath been given thee, thou shalt find no patron or protector against Allah." (The Cow - verse 120).

The day that enemies usurp part of Moslem land, Jihad becomes the individual duty of every Moslem. In face of the Jews' usurpation of Palestine, it is compulsory that the banner of Jihad be raised. To do this requires the diffusion of Islamic consciousness among the masses, both on the regional, Arab and Islamic levels. It is necessary to instill the spirit of Jihad in the heart of the nation so that they would confront the enemies and join the ranks of the fighters.

We should not forget to remind every Moslem that when the Jews conquered the Holy City in 1967, they stood on the threshold of the Aqsa Mosque and proclaimed that "Mohammed is dead, and his descendants are all women."
Israel, Judaism and Jews challenge Islam and the Moslem people. "May the cowards never sleep."

The Islamic Resistance Movement consider itself to be the spearhead of the circle of struggle with world Zionism and a step on the road. The Movement adds its efforts to the efforts of all those who are active in the Palestinian arena. Arab and Islamic Peoples should augment by further steps on their part; Islamic groupings all over the Arab world should also do the same, since all of these are the best-equipped for the future role in the fight with the warmongering Jews. 
Zelfs in de zogenaamde aangepaste versie is er in wezen niets veranderd. Parlementariërs van Hamas zijn geen politici, maar terroristen die hun geweer in een kast hebben opgeborgen.  Ik hoop van ganser harte dat de kennis van GroenLinks ernstig beperkt is inzake het Midden-Oosten. dat hoop ik inderdaad omdat GroenLinks anders nooit zal leren. Ervan uitgaande dat GroenLinks onwetend is, is de conversatie met senator Ruard Ganzevoort dan ook geen vreemde: