donderdag 15 maart 2012

Palestijnse "ambassadeur": Het Joodse probleem begon in Europa

Joël Serphos van het CIJO was woensdagavond een van de aanwezigen bij een avond van de UVA waar het Israëlische-Palestijnse conflict werd besproken. Op de gebruikelijke schreeuwbejaarden van de Dries van Agt en Gretta Duisenberg aanhang was het betrekkelijk rustig.

Aan het woord kwamen onder meer de Israëlische ambassadeur in Nederland Haim Divon, kernuitspraak:

 'It will be painful, but we have to sit down with each other and talk.'

Ook de Palestijnse Ambassadeur Nabil Abuznaid kwam aan het woord. Zijn kernuitspraak was van een andere orde:

'The Jewish problem started in Europe. We are the victims of the victims.'


Het is niet de eerste keer dat deze "ambassadeur" Israël een "joods probleem" noemt. In een interview uit 2011 roept hij exact hetzelfde. Een Joodse Staat willen de Palestijnen dus nooit erkennen, maar een Joods probleem roepen is structureel en daar draait men de Palestijnse hand niet voor om.

Een Joods probleem en daarom zijn de Palestijnen slachtoffer van het slachtoffer. Je moet het een paar keer lezen wil je het geloven. De Palestijnen zien Israël dus niet als staat, maar als een probleem en de Palestijnen geloven dat de Tweede Wereldoorlog de aanleiding was voor de stichting van de Staat Israël. Zolang deze gedachten blijven leven bij de Palestijnen zal vrede nooit een waarschijnlijkheid worden.

De Palestijnse ambassadeur ontzegt de Joden met zijn uitspraak de historische aanspraak die de Joden kunnen en mogen maken op Israël. Het waren de Romeinen die de naam Palestina verzonnen om het gebied te ontjoodsen. De aanwezige Joden werden ongeveer allemaal het land uitgeschopt en de diaspora was een feit. De uitroep L'Shana HaBa'ah B'Yerushalayim (volgend jaar in Jeruzalem) heeft vanaf dat moment weerklonken. Dat is niet voor niets.

Ondanks de diaspora bleef en blijft het oudste volk ter wereld, dat tot op de dag van vandaag nog steeds bestaat. Andere volkeren komen en gaan, maar het Joodse volk heeft alle pogingen tot uitroeiing weerstaan. De Shoah, maar ook de inquisitie en niet te vergeten de kruistochten. Hoe de Palestijnse "ambassadeur" het dan ook in zijn hoofd haalt de staat Israël aan de Shoah te koppelen is mij een raadsel. Niet alleen is de oudere geschiedenis het bewijs van verlangen naar Israël ook minder ver terug in de tijd kan dit verlangen worden teruggevonden in het boek "Der Judenstaat" uit 1896 van Theodor Herzl waarin hij verkondigde:

Palestine is our unforgettable historic homeland. . . Let me repeat once more my opening words: 

The Jews who will it shall achieve their State. We shall live at last as free men on our own soil, and in our own homes peacefully die. The world will be liberated by our freedom, enriched by our wealth, magnified by our greatness. And whatever we attempt there for our own benefit will redound mightily and beneficially to the good of all mankind.

Zijn woorden werden opgepakt door de Engelsen die in 1917, dus ver voor de Tweede Wereldoorlog, het volgende verklaarden:

November 2nd, 1917


Dear Lord Rothschild,


I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty's Government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations which has been submitted to, and approved by, the Cabinet.


"His Majesty's Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country."


I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation.


Yours sincerely,


Arthur James Balfour

De Palestijnen hebben nooit een eigen staat bezeten. Het Palestijnse volk is gecreëerd in 1967. Daarvoor was het onderdeel van Egypte en Jordanië, daarvoor van Engeland, daarvoor van de Turken enz. enz. terug te voeren tot de Romeinen en toen was het een Joodse Staat. Dat is even slikken voor de Palestijnen, maar dat zijn de feiten.

Het zou mooi meegenomen zijn wanneer Abuznaid en de rest van de Palestijnen een keer eerlijk zouden zijn over de geschiedenis. Door te blijven geloven in zelfgefabriceerde leugens blijft het Palestijnse denken hangen in de vicieuze cirkel van slachtofferdenken.  De uitspraken van beide heren geven exact weer hoe de gedachtegang is in beide kampen.

Israël weet dat het pijnlijke besluiten moet nemen, de Palestijnen zien alleen een Joods probleem. Dat somt het op.