dinsdag 20 maart 2012

Obama gaat voor Iraanse volksopstand

Bron Flickr
Bij de vorige Groen Revolutie bleef de VS van Obama en het Europa van andere linkse leiders ernstig stil Het dappere Iraanse volk streed en leed. De Groene Revolutie verwaterde en de Iraanse machtshebbers voelden zich gesterkt in hun gelijk.

De Amerikaanse President Barack Obama toont in het verkiezingsjaar voortschrijdend inzicht.  Tijdens een Iraanse nieuwjaarsgroet meldde de Amerikaanse President dat Iran een elektronisch gordijn heeft neergelaten en dat daarmee de Iraniërs geen vrije toegang meer hebben op het internet.

Obama beloofde dat te gaan veranderen en kondigde maatregelen af om de Iraanse bevolking weer vrije toegang te geven. Iedereen die een beetje tussen de regels in kan lezen begrijpt dat de Amerikaanse president een sterk signaal naar de Iraanse bevolking afgeeft om in opstand te komen tegen de theorcraten in Teheran. Binnen elke opstand die het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden speelde sociale netwerken een cruciale rol