maandag 26 maart 2012

Israël verbreekt banden met eenzijdige en vooringenomen UNHRC

Uitstekend besluit van de Israëlische regering. Het ministerie van buitenlaandse zaken van Israël heeft bekend gemaakt dat het alle banden met de UNHRC heeft verbroken. Dit naar aanleiding van het WC-eend onderzoek dat de door het OIC gedomineerde UNHRC wilden houden naar de invloed van de nederzettingen in de West-Bank en de woonwijken in alles wat niet west-Jeruzalem is. Israël vreest een tweede Goldstone, met andere woorden een rapport dat niet op feiten is gebaseerd maar op emoties.Geen makkelijke beslissing voor Israël, maar wel de juiste beslissing. Van alle 90+ UNHRC-resoluties gaat een derde over Israël. Syrië heeft drie resoluties te op zijn naam en Iran bijvoorbeeld maar 1. Dat zegt alles over de bevooroordeling van dit orgaan aangaande Israël. Moedige stap van de regering Netanyahu. Het is tijd een halt toe te roepen aan de alles overheersende OIC (Organisation of Islamic Cooperation)