zaterdag 24 maart 2012

Iran wilde Israëlisch schip in Suezkanaal opblazen

Het Egyptische weekblad Al-Ahram meldt dat Iran voornemens was een Israëlisch schip in het Suezkanaal op te blazen.

De Egyptische veiligheidsdiensten hebben twee mannen opgepakt die namens Iran dit vuige plan moesten uitvoeren.

De twee opgepakte Egyptenaren hadden al een derde Egyptenaar, Mohammed Zakri, benaderd voor de vervolmaking van hun terreurdaad.
Zakri was een bedrag toegezegd van 50 miljoen Egyptische ponden (zes miljoen Euro en een beetje) wanneer het plan zou slagen. Hij zou betaald worden door de "sjiieten" die hun haat voor Israël wilden tonen en hun steun aan Iran.

Iran is actief in de Sinaï en in Gaza. Bij het slagen van het plan zou de wereldeconomie een dreun hebben gekregen van hier tot aan Teheran. Iran ligt op ramkoers en doet er niets aan om daar van af te wijken.