zondag 25 maart 2012

In de inbox: de wereld zwijgt weer

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
קיבלתי את הדואל הזה היום. אנ
קראו אותו !
I received this email today and was asked to forward it on. please read!
שוב, החדשות מצרפת לא מדווחות כפי שהן באמת
Once again, the real news in France is conveniently not being reported as it should.
בצרפת יש 6 מיליון ערבים ו- 600,000 יהודים. כדי להראות את המצב, מצורף הדואל שקבלתי מיהודי שגר בצרפת
To give you an idea of what's going on in that country where there are now between 5 and 6 million Muslims and about 600,000 Jews, here is an E-mail that came from a Jew living in France ..
האם העולם ישתוק שוב כפי שקרה בתקופת היטלר? כיהודי אני לא יכול לשבת ולא לעשות דבר לכן אני מעביר את הדואל הזה.
Please read! "Will the world say nothing - again - as it did in Hitler's time?" He writes: "I AM A JEW -- therefore I am forwarding this to everyone on all my e-mail lists. I will not sit back and do nothing.
יש עכשיו מתקפה אנטישמית בצרפת:
1. ב-ליון מכונית דהרה לתוך בית כנסת
2. ב-מונטפלייר שרפו את המרכז היהודי
3. ב-שטרסבורג ובמרסיי כנ"ל
4. כך גם בביה"ס היהודי -בקריטיי
5. ב-טולוז נזרק בקבוק תבערה על מועדון ספורט יהודי
6. פסלו של אלפרד דרייפוס בפריז זוהם בכתובת "יהודי מלוכלך"
7. ב-בונדי, 15 אנשים היכו יהודי בנבחרת הכדורגל במקלות ומוטות מתכת.
8. אוטובוס הסעה עם ילדי בי"ס ב-אונריוויי הותקף 3 פעמים ב- 14 החודשים האחרונים.
9. לטענת המשטרה היו רק 10 עד 12 ארועים אנטישמיים ביום ב- 30 הימים האחרונים
10. קירות בשכונות יהודיות כוסו בכתובות "יהודים לתאי הגזים" ו"מוות ליהודים"
11. קצב יהודי נורה מאקדח בטולוז
12. זוג יהודי צעיר הוכה ע"י 5 אנשים ב-ויירבאן בצרפת (האישה הייתה בהריון).
13. ב-סרקסל הושחת בי"ס יהודי. זה קרה בדיוק לפני שבוע
Nowhere have the flames of anti-Semitism burned more> furiously than in France ..
1. In Lyon , a car was rammed into a synagogue and set on fire.
2. In Montpellier , the Jewish religious center was firebombed;
3. so were synagogues in Strasbourg and Marseilles ;
4. so was a Jewish school in Creteil - all recently.
5. A Jewish sports club in Toulouse was attacked with Molotov cocktails
6. and on the statue of Alfred Dreyfus, in Paris , the words 'Dirty Jew' were painted.
7. In Bondy, 15 men beat up members of a Jewish football team with sticks and metal bars.
8. The bus that takes Jewish children to school in Aubervilliers has been attacked three times in the last 14 months.
9. According to the Police, metropolitan Paris has seen 10 to 12 anti-Jewish incidents PER DAY in the past 30 days.
10. Walls in Jewish neighborhoods have been defaced with slogans proclaiming 'Jews to the gas chambers' and 'Death to the Jews.'
11. A gunman opened fire on a kosher butcher's shop (and, of course, the butcher) in Toulouse , France
12. A Jewish couple in their 20's were beaten up by five men in Villeurbanne , France (the woman was pregnant).
13. A Jewish school was broken into and vandalized in Sarcelles , France . This was just in the past week
> לכן אני קורא לך, אם אתה יהודי, או חבר של יהודי או סתם בן אדם עם יכולת ורצון להבחין בין הגינות לשחיתות, תעשה לפחות את 3 הדברים הפשוטים הבאים:
So I call on you, whether you are a fellow Jew, a friend, or merely a person with the capacity and desire to distinguish decency from depravity, to do - at least - these three simple things:
> ראשית: שיהיה חשוב לך לדעת מה קורה. אל תיגרר למחשבה שזה לא המאבק שלך
First, care enough to stay informed. Don't ever let yourself become deluded into thinking that this is not your fight.
> אני רוצה להזכיר את מה שאמרפאסטור ניימולר במלחמת העולם ה- II:
I remind you of what Pastor Neimollersaid in World War II:
"בתחילה הם יצאו נגד הקומוניזם ואני שתקתי כי לא הייתי קומוניסט
'First they came for the Communists, and I didn't speak up, because I wasn't a Communist
אח"כ הם יצאו נגד היהודים, ואני שתקתי כי לא הייתי יהודי
Then they came for the Jews, and I didn't speak up, because I wasn't a Jew.
אח"כ הם יצאו נגד הקתולים ואני שתקתי כי הייתי פרוטסטנטי
Then they came for the Catholics, and I didn't speak up, because I was a Protestant.
אח"כ הם יצאו נגדי, אבל באותו זמן כבר לא נותר משהו שידבר למעני."
Then they came for me, and by that time there was no one left to speak up for me.'
שנית: החרם את צרפת ואת התוצרים של צרפת. רק מדינות ערב יותר אנטישמיות מצרפת ומייצאות אף הן נוסף לנפט גם שנאה.
לכן החרם את היין שלהם ואת הבשמים
החרם את הבגדים והמזון שלהם
החרם את הסרטים שלהם
כמובן החרם את החופים שלהם
אם נהיה נחושים בדעתנו נוכל להפעיל לחץ חזק, כי כידוע הצרפתים הם כמוקורי עכביש בסופת הוריקן כשהם נתונים ללחץ ממוקד.
Second, boycott France and French products. Only the Arab countries are more toxically anti-Semitic and, unlike them, France exports more than just oil and hatred.
So boycott their wines and their perfumes.> Boycott their clothes and their foodstuffs.
Boycott their movies.
Definitely boycott their shores.
If we are resolved we can exert amazing pressure and, whatever else we may know about the French, we most certainly know that they are like a cobweb in a hurricane in the face of well-directed pressure.
שלישית: שילחו דואל זה לכל מי שאתם יכולים...
Third, send this along to your family, your friends, and your co-workers. Think of all of the people of good conscience that you know and let them know that you - and the people that you care – about need their help.
ספר רב המכר בצרפת הוא: " 11 בספטמבר: הונאת ההפחדה" שטוען שאף מטוס לא פגע בפנטגון...
The number one bestselling book in France is.... 'September 11: The Frightening Fraud' which argues that no plane ever hit the Pentagon!
אנא העבירו זאת כדי שההיסטוריה לא תחזור על עצמה.
PLEASE PASS THIS ON. LETS NOT HISTORY REPEAT ITSELF! THANK YOU FOR YOUR TIME!