zondag 18 maart 2012

Het gelijk en ongelijk van VVD'er Sybe Schaap

"De Nederlander is boos, verontwaardigd, wrokkig en rancuneus. Deze boosheid is ziekelijk en gevaarlijk"

Daar heeft Sybe Schaap gelijk. Nederlanders zijn inderdaad erg boos en kort gelont, dat heeft naar mijn inzien te maken met een gebrek aan nationale cohesie en doorgeslagen individualisering. Het grote eigen "ik" tijdperk. Door het gebrek aan samenhang zijn veel mensen bang geworden. Alles wat vreemd is, is eng, en alles dat eng is wordt buitengesloten. Volgens meneer Schaap speelt de PVV daar een rol in. Ik ben het met de heer Schaap oneens. Ook zonder een PVV waren de sentimenten hetzelfde geweest en was de onvrede over de Nederlandse samenleving net zo groot, misschien zelfs groter geweest. De boosheid van de Nederlander is niet zozeer gericht op buitenlanders. De boosheid is gericht op de overheid. Een overheid die al sinds jaar en dag de belangen van de Nederlander verkwanselt (denk positieve discriminatie, glazen plafond, onnodige subsidies). De woede van de Nederlanders kanaliseert zich richting buitenlanders, dat is waar, maar ook richting religie.


Het ressentiment, de boosheid, groeit. Het viel mij op toen wij in de senaat het wetsvoorstel tegen het onverdoofd slachten behandelden hoeveel negatieve reacties wij ontvingen over Joden. Het gaat van kwaad tot erger."

Sybe Schaap koppelt de boosheid over het onverdoofd slachten en Joden aan de PVV. Dat is alleen tot op zekere hoogte waar. Ten eerste was de anti-joodse maatregel ingebracht door de Partij voor de Dieren. Ten tweede stemde Wim Kortenoeven van de PVV tegen. Ten derde werd het verbod veel breder gedragen dan alleen de PVV of de PvdD. Er was en is een grote groep atheïstische gelijkheidsdenkers die hun hand er niet voor omdraaien om de maatregel van de PvdD te steunen. Dat heeft niets met de PVV te maken, maar met een ontevreden sentiment binnen de Nederlandse maatschappij.