dinsdag 27 maart 2012

Deutschland bang voor Israëlische aanval op Iran

De Duitse minister van defensie heeft zijn angst uitgesproken dat Israël Iran aanvalt. Waarschijnlijk is deze minister bang dat de goede handelsrelatie tussen Iran en Duitsland te lijden zal hebben bij een Israëlische aanval. Dag Siemens, auf wiedersehen Iraanse nucleaire installaties en  de mazzel Duitse universiteiten  met "onderzoekprojecten" in Iran. Die gedachten hebben mogelijk parten gespeeld toen de Duitse MinDef Thomas de Maiziere zijn opmerkingen maakte. In de woorden van de minister:


"But some Israeli cabinet members don't estimate enough the negative consequences of such attacks. I told Ehud Barak that it was hard to calculate the consequences, and one mustn't take uncalculated risks," de Maiziere said, adding that, "as a result," as Israel's friends, we warned it against such a move."

Nu heeft uitgerekend Harry van Bommel zich ook laatst uitgesproken als "vriend van Israël". Al die vrienden die Israël kunnen bekritiseren om hun dubbele agenda te verdoezelen. Met zulke vrienden..... Enfin u kunt het zelf wel invullen.