vrijdag 6 januari 2012

Kan het Midden-Oosten de wereld in vuur en vlam zetten?

Zoals u al gemerkt zal hebben is het een ietwat onrustig in het Midden-Oosten. Nu is het over het algemeen onrustig, maar het is nu onrustiger dan normaal.

Onrust in de Arabische wereld, onrust tussen seculiere en religieuze Joden enerzijds en ultraorthodoxe Joden anderzijds, onrust tussen soennieten en sjiieten, onrust tussen moslims en christenen. Deze onrust vindt plaats tegen een achtergrond van een alsmaar ontwikkelend conflict tussen Iran en Israël. Zal Egypte het vredesverdrag opzeggen met de Joodse Staat wanneer de Moslim Broederhoed aan de macht komt? De signalen uit Egypte zijn niet bemoedigend, maar nog niet desastreus. Binnen de wereld die islamistisch heet schijnt er verdeeldheid te heersen.


Al met al zijn er veel losse eindjes in het Midden-Oosten die op verschillende wijzen aan elkaar geknoopt kunnen worden. Wanneer er een zekerheid is in het Midden-Oosten is het onzekerheid.

Wat wel met zekerheid gezegd kan worden is, dat Iran de VS provoceert. Iran durft dat, omdat de goede oude voormalige Russische en Chinese communisten Iran steunen in de strijd tegen de VS. Net als in de koude oorlog worden er proxies gezocht om de strijd tegen het duivelse Westen uit te vechten. Israël maakt deel uit van dat Westen volgens Iran en het is de enige niet islamitische staat in het Midden-Oosten en is in de ogen van de idioten in Teheran onverdraagzaam. Zoals Rusland en China Iran gebruiken hun invloed te vergroten, zo gebruikt Iran de Palestijnen hun invloed uit te breiden. Nu worden de Palestijnen door iedereen in het Midden-Oosten genaaid, dus zij zijn het wel gewend en zullen Iran waarschijnlijk voor het misbruik bedanken. De Palestijnen begrijpen tot op de dag van vandaag niet dat hun enige vriend in het Midden-Oosten Israël is. Zolang de Palestijnen dat niet begrijpen zullen zij nooit bereid zijn vrede met hun Joodse neven te sluiten en zal de familievete "gezellig" doorgaan.

De hele situatie is dus een ietwat gespannen in het Midden-Oosten. Het grote probleem is dat de spanningen tussen de verschillende landen het startschot kan zijn voor een oorlog die Wereldoorlog drie kan benaderen, maar ook de interne spanningen binnen landen in het Midden-Oosten kan inhouden dat er een situatie wordt gecreëerd die extern tot een groots conflict kan leiden.

Een reëel scenario is dat de Syrische president Assad een situatie schept om de interne spanning af te leiden. Een scenario waarbij Israël wordt betrokken. Iran zal met graagte haar solidariteit willen tonen, Hezbollah en Hamas willen niet achterblijven. Iran valt Israël aan en sluit de straat van Hormoes. De VS beschermt haar belangen en eist heropening. Rusland schaart zich achter Iran en Syrië en eist een einde aan de Amerikaanse agressie. Het VK zal automatisch de VS steunen. Een mondiaal conflict is zeker mogelijk. Een conflict dat kan ontbranden door internationale belangen, door interne conflicten die uitbreiden tot een internationaal conflict, of door domme miscommunicatie. U denkt misschien wat een onzin, dat mag en dat kan, maar bedenk u dat de eerste wereldoorlog door minder tot stand is gekomen.