vrijdag 13 januari 2012

Iran: de oorlog is reeds lang begonnen

Veel mensen praten over een mogelijk komende oorlog tussen het "Westen" en Iran. Een bier- en borrelnootjesevenement als bij Golfoorlog 1 en 2. Een bijna hoffelijk moment dat de oorlog wordt verklaard. Dat die tijden reeds tijden achter ons liggen schijnt veel mensen niet te beseffen.

De oorlog tegen Iran is in volle gang en en is al een tijdje gaande. Stuxnet, atoomgeleerden die verdwijnen of met hun maker verenigd worden en militaire basissen die door mysterieuze explosies met de grond gelijk worden gemaakt. De aanslagen zijn het werk van Iraans verzet gesteund door buitenlandse mogendheden als het VK, USA en Israel. Stuxnet is tot op de dag van vandaag een mysterie waar het precies vandaan komt.


In ieder geval is de oorlog tegen Iran een tijd geleden al losgebarsten en zal nog wel een tijd doorgaan. De kanonneerboot diplomatie van de VS en de VK met hun oorlogsbodems zal de druk verder verhogen. 2012 wordt het jaar wie er als eerste met de ogen knippert.