zaterdag 23 juli 2011

Netanyahu is een vredesstichter. Nu de Arabieren nog


Wij cijferen niemand weg op basis van hun religie, maar we verwachten van hen, in hun wereldbeeld, dat er een plek is voor de Staat Israël.
Wijze woorden, uitgesproken door de minister-president van de Staat Israël Binyamin Netanyahu tijdens een interview met de Arabische zender Al-Arabiya. Prettig voor de Israëlische minister-president zijn punten voor een duurzame vrede aan een breder publiek uit te dragen. De interesse vanuit de Arabische landen voor Israël is overweldigend en informatie in veel Arabische landen is spaarzaam. Hulde derhalve voor Al-Arabiya die het aandurfde het interview tapijtbreed uit te dragen.

Zei Netayahu nu veel nieuwe dingen? Neem hij herhaalde de zaken die al jaren door meerdere Israëlische premiers is uitgedragen: Israël wil vrede. Het probleem is en blijft dat de Palestijnse Autoriteit en andere Arabische regimes daar niet voor open staan.
Op de vraag wat Netanyahu denkt over de gang van de Palestijnen naar de VN en de zin daar van, omdat vrede volgens diezelfde Palestijnen geen stap dichterbij is zegt Netanyahu het volgende:
Dit is, wat ik als MP gedaan heb: De eerste dag dat ik het ambt als MP aanvaardde heb ik opgeroepen tot onderhandelingen zonder voorwaarden vooraf. Daarna heb ik 400 blokkades en checkpoints laten verwijderen om de Palestijnse economie te laten groeien. Ten derde heb ik tijdens mijn toespraak op Bar Ilan universiteit opgeroepen voor twee staten voor beide volkeren, als leider van Likoed is dat niet makkelijk. Ten vierde heb ik de nieuwbouw in de nederzettingen drie maanden stopgezet, en ten vijfde had ik met Obama afgesproken om de bouwstop drie maanden te verlengen.
Wat heeft de Palestijnense Autoriteit gedaan? Nou, eigenlijk helemaal niets, behalve klagen dat de Israëliërs niets gedaan hebben. Het is de oude Palestijnse tactiek. Wijzen naar de ander, weten dat een deel van de wereld je volgt om vervolgens Israël de schuld te geven dat er geen beweging zit in de onderhandelingen. Knap dat de Palestijnen met die onzin wegkomen. Dat geef ik ze, het geeft ook aan hoe verblind de wereld is geworden in hun collectieve denken als het gaat om Israël.
Tot twee keer is een oplossing van het conflict door de Palestijnense Autoriteit van de hand gewezen. Ehud Ulmert ging verder dan iedereen. Landruil, Oost-Jeruzalem als Palestijnse hoofdstad en de oude stad onder internationaal bestuur. Het antwoord van de Palestijnen was: nee. Je kunt je afvragen wat de Palestijnen nog meer willen bereiken via de VN. Ik zal u het antwoord geven. De Palestijnense Autoriteit gaan voor het einde van de Joodse staat. Dat is hun einddoel, helaas voor de Palestijnense Autoriteit en de rest van de Palestijnsknuffelende wereld zal Israël daar niet aan meewerken ongeacht de regering