zondag 2 januari 2011

Middle-East watch: Wordt 2011 het jaar van Libanon-oorlog III?

Populistisch gezegd was Libanon 2 een gelijk spelletje. Nasrallah woont sindsdien in een bunker en heeft nauwelijks het daglicht mogen aanschouwen, maar Israël heeft de dreiging van Hezbollah niet kunnen wegnemen, het tegendeel is waar. Hezbollah is sterker dan ooit. Via wiki-leaks weten we nu dat Hezbollah in bezit is van Scudraketten, geleverd door Syrië. Syrië dat het nooit heeft kunnen verkroppen dat zij hun "provincie" moest opgeven. Hezbollah wordt dan ook van harte gesteund door het regime in Damascus. Iran steunt Hezbollah ook van harte wegens haar "verzet" tegen de zionistische entiteit in het Midden-Oosten. Al met al wordt Libanon niet geregeerd door de huidige regering, maar wordt het geregeerd via proxy.

De levering van wapens aan Hezbollah gaat ondertussen vrolijk verder en je kan stellen dat de gewapende tak van Hezbollah beter georganiseerd en slagkrachtiger is dan bijvoorbeeld het Syrisch regulaire leger.

Wanneer de grens tussen Libanon en Israël in 2011 ontploft zal het een strijd zijn waarbij 2006 in het niet valt. Hezbollah heeft meer raketten dan voorheen. De IDF zal er een zware taak hebben deze formidabele tegenstander te verslaan. De internationale gemeenschap heeft het laten versloffen. Israël zal de dreiging niet kunnen en mogen tolereren aan haar noordgrens. Door de afwachtende houding van diezelfde internationale gemeenschap zal de burgerbevolking het kind van de rekening zijn, maar zal er naar Israël worden gewezen wegens "buitenproportioneel geweld" haar eigen burgerbevolking te beschermen.