maandag 3 januari 2011

Middle-East Watch: Het overlevingsritueel van Syrië

Syrië speelt sinds jaar en dag een hoog spel. De Assad dynastie is er tot dusver mee weggekomen. Syrie is politiek een mengsel van Arabisch nationalisme en Ba'ath socialisme. In naam een seculiere staat. De nauwe samenwerking met het fundamentalistische en islamitische Iran is op het eerste gezicht een vreemde. Syrië heeft een soennitische meerderheid daar waar Iran een sjiitische staat is. Deze twee stromingen botsen normaal gesproken. Syrië heeft Iran echter nodig. Ten eerste om zelf te overleven. Ten tweede  om Libanon in het gareel te houden. Ten derde om Israël te vernietigen.

De diversiteit in Syrië qua religie is dezelfde als in Libanon. Assad weet dat dit een explosieve mix kan zijn. daar waar de regering nog seculier is, is een deel van de bevolking religieuzer geworden. Dat verklaart de betrokkenheid van Syrië bij de cartoonrellen. Geef het volk brood en spelen gaat ook in op in de socialistische heilstaat. Met een significante sjiitische minderheid is het handig voor Assad Iran als partner aan zijn zijde te hebben.

Hezbollah is een directe bedreiging voor Israël en voor Libanon zelf, echter door de kracht en macht van Hezbollah is deze verzetsbeweging een indirecte bedreiging voor Syrië. Het monster dat is gecreeerd, is lastig in bedwang te houden wanneer het heeft geroken aan de macht. Met een religieus fanatisch Libanon aan haar westelijke grens en andere fanatici aan haar oostelijke grens zal het voor de seculieren in Damascus met de dag moeilijker worden te blijven voortbestaan. Verdeel en heers is het credo voor Assad en het moet gezegd hij is tot dusver een overlevingskunstenaar.

Vergeet echter niet dat de onzalige samenwerkingsverbanden met Iran en hezbollah voortkomt uit een alles verzengende haat tegen Israël. Israël heeft Syrië meerder malen vernederd en in het Midden-Oosten wordt dat niet makkelijk vergeten. De grote vraag is, of Syrië de juiste keuzes heeft gemaakt. Het kan makkelijk gebeuren dat de sponsor en de marionet zich tegen het regime in Damascus zullen keren waardoor Assad gesandwiched wordt. Allianties in het Midden-Oosten zijn altijd van beperkte duur.