zondag 16 januari 2011

Leviathan

Israel gold van oudsher als een energiearm land in een energierijk deel van de wereld. De olierijke landen in de regio weigerden decennia lang hun voorraden open te stellen voor de joodse staat. In de late jaren zestig werd dit regionale emargo tijdelijk doorbroken toen een oliepijplijn werd geopend die het de Israeli’s mogelijk maakte om olie uit Iran te betrekken. Aan die leveranties kwam echter een abrupt einde na de Iraanse islamitische revolutie van 1979. Sindsdien was Israel voor zijn energievoorziening afhankelijk van import van over de hele wereld. Het betekende dat het land, dat diplomatiek gezien toch al in een weinig benijdenswaardige positie verkeert, zich in het internationale diplomatieke verkeer ook nog eens buitengewoon terughoudend moest opstellen om geen mogelijke energieleveranciers van zich te vervreemden.
http://fp.dagelijksestandaard.nl/2011/01/leviathan/