zondag 7 november 2010

Resolutie 242. Lees, leer en word wijzer


Resolutie 242. Deze resolutie wordt de hoeksteen genoemd voor vrede in het Midden-Oosten. Resolutie 242 is ook een resolutie dat een eigen leven is gaan leven en die door velen fout wordt geïnterpreteerd. De tekst in het Engels vindt u hier. De Nederlandse vertaling is deze:
VN Resolutie 242 (Veiligheidsraad)De Veiligheidsraad,Uitdrukking gevend aan zijn voortdurende bezorgdheid over de ernstige situatie in het Midden-Oosten;Benadrukkend de ontoelaatbaarheid van het door middel van oorlog verwerven van grondgebied, en de noodzaak om te werken aan een rechtvaardige en duurzame vrede waarin iedere staat in het [onderhavige] gebied in veiligheid kan leven;Voorts benadrukkend dat alle Lidstaten zich met hun aanvaarding van het Handvest van de Verenigde Naties hebben verplicht om in overeenstemming met Artikel 2 van het Handvest te handelen; 1. Bevestigt dat de uitvoering van het Handvest vereist dat in het Midden-Oosten een rechtvaardige en duurzame vrede wordt gevestigd waarvan de toepassing van de volgende principes deel moet uitmaken:

(i) Terugtrekking van gewapende Israelische eenheden uit gebieden welke in het jongste conflict werden bezet;

(ii) Stopzetting van alle oorlogsbetuigingen of oorlogstoestanden, alsmede respect voor en erkenning van de soevereiniteit, territoriale integriteit en politieke onafhankelijkheid van iedere Staat in het gebied, en hun recht op leven in vrede binnen veilige en erkende grenzen, gevrijwaard van dreigementen of gewelddaden.
2. Bevestigt voorts de noodzaak (a) Voor het garanderen van de vrije vaart door internationale waterwegen in het gebied; (b) Voor het bereiken van een rechtvaardige regeling van het vluchtelingenvraagstuk; (c) Voor het garanderen van de territoriale onschendbaarheid en politieke onafhankelijkheid van iedere Staat in het gebied, door middel van maatregelen waaronder de instelling van gedemilitariseerde zones. 3. Verzoekt de Secretaris-Generaal een Speciale Vertegenwoordiger aan te wijzen die naar het Midden-Oosten moet gaan om er betrekkingen met de belanghebbende staten aan te gaan en te onderhouden, teneinde overeenstemming te bevorderen en te assisteren bij pogingen om tot een vreedzame en acceptabele regeling te komen, overeenkomstig de bepalingen en uitgangspunten in deze resolutie. 4. Verzoekt de Secretaris-Generaal om de Veiligheidsraad zo snel mogelijk over de vorderingen van de activiteiten van de Speciale Vertegenwoordiger te rapporteren.
Welke gebieden werden er veroverd in 1967? De Golan, de Sinaï, Gaza, de West-Bank en Oost Jeruzalem, inclusief de oude stad. Wat staat er in resolutie 242? Terugtrekking van gewapende Israelische eenheden uit gebieden welke in het jongste conflict werden bezet
De gebieden worden niet gespecificeerd. Israel heeft zich teruggetrokken uit de Sinaï, uit Gaza en uit gedeelten van de West-Bank. Ergo Israël heeft de resolutie uitgevoerd.

alsmede respect voor en erkenning van de soevereiniteit, territoriale integriteit en politieke onafhankelijkheid van iedere Staat in het gebied, en hun recht op leven in vrede binnen veilige en erkende grenzen, gevrijwaard van dreigementen of gewelddaden.
Hmmm ja, voor zover ik weet hebben alleen Egypte en Jordanië gehoor gegeven aan de erkende grenzen. De rest van de Staten in dat gebied hebben waarschijnlijk de resolutie niet gelezen.

Verder valt het op dat Palestijnen of Palestina niet worden genoemd, ook het recht op de terugkeer wordt niet expliciet gebezigd. Jeruzalem wordt ook niet benoemd in resolutie 242.Het is onvoorstelbaar dat deze resolutie door velen in het nadeel van Israël wordt uitgelegd, daar waar juist Israël degene is die de resolutie heeft uitgevoerd. Newspeak anyone?