vrijdag 5 november 2010

Bezet gebied, betwist gebied, bevrijd gebied


Israël is alsvoetbal. Iedereen heeft er een mening over, weinigen hebben er verstand van.Wanneer ik in discussie ga met mensen over de Joodse staat komt de uitspraakvan Louis van Gaal, Ben ik nou zo slim of zijn jullie nou zo dom? altijd bovendrijven. In ditartikel zal ik mijn eigen emoties uitschakelen en het houden bijfeitelijkheden. Dat zijn van die irritante dingetjes die de tegenstanders vande Joodse staat altijd vergeten te vermelden, of uit context halen. Wel zo makkelijkvoor de Rene Danens in Nederland.

Laat ik beginnenmet wat jaartallen 1948, 1956, 1967, 1968-1970, 1973, 1982, 1987-1993,2000-2005, 2006, 2008. Misschien zegt het u wat, misschien zegt het u niets.
In het kort zalik het even aan u uitleggen.

1948: Geboortevan de staat Israël. Israël accepteert het UN plan voor een Israëlisch deel eneen Arabisch deel.  Vijf Arabische landenvallen Israël aan. Israël wilde dezeoorlog niet.

1956: Sinaï campagne. Engeland, Frankrijk en Israëlstellen de Suezkanaalroute veilig na dreigementen van Egypte deze vitaleeconomische ader af te sluiten. Israëlwilde deze oorlog niet.

1967: De zesdaagseoorlog. Israël sloeg toe voordat de Arabische landen als eerste kondentoeslaan. Door deze actie voorkwam Israël vernietiging van de Joodse staat. Alsresultaat vielen de West-Bank, Gaza, de Golan, de Sinaï en Oost-Jeruzalem inhanden van Israël. De meest misquote ooit, resolutie 242, was het directe gevolg . Israël wilde deze oorlog niet.
1968-1970: Destatische oorlog. Met regelmaat beschieten Egypte en Syrië Israëlischestellingen en Israëlisch grondgebied. Israëlreageert uit zelfverdediging.

1973: JomKippoer-oorlog Op de heiligste dag binnen de Joodse kalender vielen Syrië enEgypte Israël aan. Na aanvankelijk succes werden Syrië en Egypte uiteindelijkverslagen Israël wilde deze oorlog niet.

1982: EersteLibanonoorlog Vanaf Libanees grondgebied worden door PLO-terroristen metregelmaat Katoesjaraketten op Noord-Israël afgeschoten, tevens proberenPLO-terroristen te infiltreren om zo dood en verderf te zaaien onder deIsraëlische burgerbevolking. Israël heeft het recht zichzelf te verdedigen envalt Libanon binnen. . Israël wilde dezeoorlog niet.

1987-1993: EerstIntifada. Palestijnen komen in opstand in betwist gebied en eisen meeronafhankelijkheid. Via, onder andere, zelfmoordaanslagen zetten zij hun terreuracties kracht bij. Israël wilde deze opstand niet.

2000-2005: TweedeIntifada. Palestijnen komen wederom in opstand na een bezoek van Sharon aan detempelberg (dit bezoek was overigens gecoördineerd met de Waqf )  Israëlwilde deze opstand niet.

2006: TweedeLibanonoorlog. Op 12 juli 2006infiltreren Hezbollah terroristen Israël en vallen twee bewapende Israëlischejeeps aan met soldaten. Drie soldaten worden gedood en twee anderengekidnapped. Israëlische grondtroepen gaan Libanon binnen in het gebied van deaanval. Een bom wordt tot ontploffing gebracht bij een Israëlische tank waarbijalle vier de soldaten omkomen. Een achtste soldaat wordt gedood wanneergetracht wordt de vier soldaten uit de tank te halen. Het is het begin van deLibanonoorlog. Israël wilde dezeoorlog niet.

2008: OperatieCast Lead In 2005 Ontruimde Israël Gaza in haar geheel. Het antwoord van deterroristen was rakketten, mortieren en pogingen tot infiltratie. Vanaf 2005tot en met Cast Lead zijn er meer dan 6000 raketten en mortieren vanuit Gaza opIsraël afgevuurd. Israël waarschuwde meerdere keren te stoppen. Hamas enaanverwante terreurbewegingen luisterden niet. Dir resulteerde uiteindelijk inoperatie Cast Lead. Israël heeft hetrecht zich te verdedigen.

Al met al zijndit gewoon feiten. Er zijn mensen die deze feiten willen verdraaien en metallerlei aluhoedjes theorieën aankomen zetten om Israël aan te wijzen alsschuldige. Helaas voor hen, het is niet zo. Een feit is een feit. Hoeweltegenwoordig in de anti-Israël newspeak een feit makkelijk een leugen is en eenleugen een feit.

In het volgendedeel wil ik graag beschrijven waarom de term betwiste gebieden de enige juisteterm is en de uitleg over resolutie 242.

Voor meer feitenover Israël klik hier --->hier<--- (PDF alert)