zondag 31 oktober 2010

PVV wil opheldering over uitspraken Nederlandse ambassadeur in TeheranPVV zit er bovenop en dat is in dit geval een goede zaak.

Partij voor de Vrijheid (PVV)

PVV eist opheldering over uitspraken Nederlandse ambassadeur in Teheran

Vragen van de leden Wilders, Kortenoeven en Van Vliet (allen PVV) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, over de recente ontmoeting tussen de islamitische bullebak en oorlogshitser Mahmoud Ahmadinejad en de Nederlandse ambassadeur in de Islamitische Republiek Iran.


1.)
Hebt u kennis genomen van het bericht 'President in a meeting with the new Dutch Ambassador: Iran does not heed political stand of others' (*)?


2.)
Wie of wat wordt volgens u bedoeld met de (veelvuldig) door Ahmadinejad gebruikte term 'world arrogance'?


3).
Heeft ambassadeur Kole inderdaad gezegd: "The Islamic Republic of Iran and the Netherlands enjoy rich and deep-rooted culture which this can help deepen and consolidate political and diplomatic relations between the two nations. There are ample untapped economic potentials in both countries which should be explored to help enhance level of economic relations and trade"?

Zo ja, hoe beoordeelt u deze uitspraken dan in het licht van:

a) de evidente noodzaak om de politieke, diplomatieke en zakelijke relaties met Iran te reduceren;

b) de brief van 21 april 2010 van de minister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer (**) waarin staat: "Zoals bekend acht de regering het onder de huidige omstandigheden niet passend om van overheidswege handelscontacten met Iran proactief te bevorderen"?


4.)
Bent u bereid de politieke en diplomatieke relaties tussen Nederland en het islamofascistische regime van de Islamitische Republiek Iran in het algemeen zoveel mogelijk te beperken en te bevriezen en contacten van Nederlandse diplomaten (en bewindslieden) met de Iraanse president Ahmadinejad en de Iraanse geestelijk leider Ali Khamenei te verbieden?


5.)
Bent u voorts bereid te bevorderen dat er een internationaal tribunaal tegen president Ahmadinejad en geestelijk leider Khamenei wordt opgericht wegens het ophitsen tot genocide en de vernietiging van de staat Israel? Zo neen, waarom niet?

Ingezonden op 31 oktober 2010.

(*) De officiële website van de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad, 24 oktober 2010, www.president.ir/en/?ArtID=24837
Bron Nieuwsbank