vrijdag 3 september 2010

Misleidende informatie over "Made in Israel"

SDB neemt weer een artikel over van de "Electronic Intifada", geschreven door een Nederlandse jurist en een Nederlandse "mensenrechten aktivist", dat bol staat van de onzin.
De inleiding van het artikel vermeldt het volgende:
"On 25 February, the European Court of Justice ruled that imports manufactured in Israeli settlements in the occupied West Bank shouldn't benefit from a trade agreement between Israel and the European Union. The ruling follows protests of Israel's export of products from the illegal settlements in the Occupied Palestinian Territories (OPT) to the EU and Switzerland labeled as "Made in Israel." Products labeled as such benefit from favorable import taxes under the EU-Israel Association Agreement of 2000."
Even ontrafelen levert op:
1. Het ECJ heeft op 25 februari uitspraak gedaan dat goederen die geproduceerd worden in de bezette gebieden, géén aanspraak kunnen maken op verlaagde invoerrechten bij invoer in de EU.
2. Deze uitspraak is een reactie op de protesten tegen het labelen van Israelische exportproducten naar de EU en Zwitserland als "Made in Israel".
3. Producten die gelabeld zijn als "Made in Israel" profiteren van verlaagde invoerheffingen onder het Associatieverdrag tussen de EU en Israel.

Punt 1 is helemaal waar (de zaak "Brita") maar 2 en 3 zijn gefantaseerde onzin. Wat is er aan de hand?
Laten we eens beginnen met het label "Made in Israel". Noch de EU, noch Zwitserland kennen wetgeving over het labellen van producten met het land van oorsprong, het z.g. COO (Country of Origin) of "Made in XXX" label, behalve voor sommige voedingsproducten. Industriele producten hoeven helemaal niet gelabelled te worden, binnen Europa doen we dat zelf ook niet en gebruiken we vaak "Made in EU" of "Assembled in EU" of vermelden slechts naam en adres van de importeur of fabrikant.

Dan het statement dat producten met het label "Made in Israel" profiteren van verlaagde invoerheffingen onder het Associatieverdrag tussen de EU en Israel. Ook dat is nonsens. Het Associatieverdrag kent verlaagde invoerrechten toe op basis van de z.g. "Rules of Preferential Origin", ongeacht wat er op het label staat. De verificatie van deze "Rules of Origin" hangt niet alleen af van de plaats van fabrikage, maar ook van de oorspong van de componenten van een industrieel proces.
De verlaagde invoerrechten worden niet toegekend op vertoon van een label, maar op basis van een Oorsprongcertificaat EUR1 wat afgegeven wordt door de autoriteiten van het exporterende land of op basis van een vergunningstempel op de handelsfaktuur.

Dan naar het eerste punt, tevens het enige correcte: de uitspraak staat en is m.i. niet onverwacht, zelfs niet onterecht. Voor de meeste producten zal dit weinig invloed hebben aangezien de Europese invoerrechten al zeer laag zijn en steeds lager worden waardoor voor veel industriele producten de regels uit het Associatieverdrag al géén voordeel meer bieden boven een gewone import. Zeker aangezien Israel nogal wat high-tech producten exporteert die onder de ITA vallen, waarmee de autonome rechten reeds tot 0 zijn teruggebracht.

Conclusie? Mix één deel waarheid met twee delen leugen en je krijgt een explosief en makkelijk te consumeren product dat blijkbaar bij velen onder de radar door slipt.