zondag 12 september 2010

De gewelddadige oogst van vredesbesprekingen: balans tot nu


Gehoord over Rosh Hashana: "Wat nou vredesonder­handelingen! We hadden vrede. Weet je hoe lang er niets was gebeurd? Beter dan dat gaat het niet worden."
Inderdaad was het in Israel zelf en op de Westbank sinds 2007 relatief rustig. Er was economische samenwerking. De economie op de Westbank groeide als een van de weinige ter wereld, de PA had misdaad en terreurpogingen beter in de hand, het verkeer liep soepeler door de drastische vermindering van Israelische wegversperringen en -controlepunten, en de bewoners hadden steeds meer te verliezen bij een uitbarsting van chaos en bloedvergieten.
Formele vredesonderhandelingen verstoorden die status quo, vond mijn zegsman (en hij niet alleen; zei bijvoorbeeld het opiniestuk hier). De PA, voor het blok gezet om Israel publiekelijk te erkennen met de hete adem van de veel radicaler Hamas in de nek, heeft dat alvast geweigerd en stelt steeds hogere eisen. Netanyahu, die met zo min mogelijk heisa het bouwen in nederzettingen trachtte te beperken, komt straks voor de keus: officieel alle bouw stopzetten - dan valt zijn regering - of zeggen dat dit niet gebeurt - dan worden de onderhandelingen afgebroken en krijgt Israel de schuld van Obama's gezichtsverlies. Het is uit met de relatieve rust. Een voorlopige balans van het Palestijns geweld sinds de start van de 'vredesbesprekingen', onder de vouw.

31 augustu
s: Aan de vooravond van de vredesonderhandelingen vindt de ergste terreuraanslag in jaren plaats op de Westbank. Yizhak en Talia Aimes, Avishai Shindler en Kochba Even-Chaim worden beschoten in hun auto, in de buurt van Hebron. Daarna worden zij van dichtbij doorzeefd om er zeker van te zijn dat ze goed dood zijn.
2 september: Een Israelische auto wordt beschoten ten noorden van Ramalla. 2 Israelische burgers worden gewond.
4 september: Vanuit Gaza wordt een raket afgeschoten, hij landt in open gebied in Sdot Negev.
7 september: Net voor Rosh Hashana landen mortieren op een kleuterschool in Sha'ar HaNegev, een half uur voor de school begint.
12 september: 2 qassams ontploffen in het zuiden, 1 ervan in een boomgaard van Kibbutz Sha'ar Hanegev.

Dat brengt de stand op 4 doden en 2 gewonden in de Westbank, en 4 qassams en 1 mortier met de groeten van Hamas in de Negev, sinds Rosh Hashana. De burgers in de Gazastrook hebben evenmin rust als de Israeli's in de Negev, want de IDF reageert op raketten met aanvallen op de plaatsen waarvandaan Hamas en andere Gazaanse terreurorganisaties ze afschieten.
Tot zover. Wordt helaas vervolgd vrezen wij.