dinsdag 24 augustus 2010

Wederom goed nieuws uit het land van "apartheid"

Hell and damned denken simultaan van Agt, Meulenbelt, Van Dam, Van Bommel en Gretta. Hoe het volgende uit te leggen aan de antisemitische en anti-zionistische achterban. In hun land van de vijand, voor normaal denkende mensen heet dat land overigens gewoon Israël is begin dit jaar een experiment gestart in 170 openbare scholen en openbaar religieuze scholen in Noord-Israël waarbij de Arabische taal als verplicht wordt onderwezen. De rest van Israël zal spoedig volgen. Een uitstekend initiatief in een deel van de wereld waar Arabisch  de voertaal is. Waarmee ook maar weer wordt aangegeven dat de Joodse staat er alles aan doet vrede en begrip in de regio te promoten.

Taal is tenslotte een eerste vereiste communicatief bruggen te slaan. Met het spreken van dezelfde taal kweek je begrip. En door dat begrip kweek je verbondenheid waarmee hopelijk vrede een stap dichterbij komt. Vrede waar in ieder geval Israël met smart op wacht. Het slechten van een taalbarrière is een uitstekende stap in de goede richting.