maandag 9 augustus 2010

Waarom de Israëlische PR zo slecht is.


Yediot Aharonot discusses Israel's public diplomacy efforts around the world in the face of what it discerns as an Islamic-led campaign to delegitimize Israel and undermine its very existence. The author believes that "Israel must immediately establish a giant, IDF-type body but in a different format, that will try to return fire against the Islamic jihad, against the process of de-legitimization that spans continents and against apathy."
Een goede conclusie van Yediot Aharonot zeker gezien in het licht van Naughton Law
Naughton Law “We invariably over-estimate short-term implications of new communications technologies, and underestimate long term impacts.”
Laat ik er geen doekjes om winden. Israël is tactisch sterk in het blussen van branden, maar  strategisch zwak in het voorkomen ervan. De redenen zijn aanwezig, maar die redenen mogen geen excuus zijn verbeteringen door te voeren.

Israël in haar beginjaren was te druk bezig met de opbouw van een staat en zich bezig te houden met futilteiten als PR. Het was ook in mindere mate nodig omdat de wereld over het algemeen pro-Israël was. Deze pro-Israël houding van de wereld veranderde na 1973 (Jom Kippoer) in een Israël-sceptische houding naar een anti-Israël houding. De staat Israël stond erbij en keek ernaar. Een combinatie van foute arrogantie, apathie en een ghetto-mentaliteit.

De wereld om haar heen veranderde. De islamitische landen in combinatie met Westerse links-intellectuelen en extreem rechts hebben elkaar gevonden en zijn dag in dag uit bezig strategieën te verzinnen Israël te délegitimatiseren.

Wat doet Israël?
Israël blust branden. Israël heeft heel veel initiatieven via de nieuwe media de PR te verbeteren. Wat Israël ontbeert is coördinatie, menskracht en geld.

Die drie ingrediënten zijn bepalend voor een goede en gedegen PR strategie. Zij zijn aanwezig, maar behoren ontwikkeld te worden.
Coördinatie is een kwestie van planning. Twee mensen. Eén van het ministerie van BuZa en één van het ministerie van informatievoorziening.
Menskracht is een kwestie van de juiste mensen in de diaspora aan te schrijven.
Geld is een kwestie van willen, budgetteren en opvolgen.

Methode:
De enige manier het tij te keren is een multi-platform aanpak waarbij simultaan informatie wordt gedeeld en verstrekt.

Israël zal over haar schroom moeten heenstappen informatie te delen met bijvoorbeeld de blogosfeer. Daarnaast moet Israël key-bloggers per land benaderen en willen betalen voor hun tijd en moeite, Daarmee verkrijg je meer commitment en kan je naar een professionele uitstraling toewerken. Wanneer je de key-bloggers bepaald hebt, kijk je naar andere media. Facebook, Twitter en de traditionele media als kranten, radio en televisie. Voeg al die media samen in een constant verhaal over wat er echt aan de hand is in Israël en haal hard uit naar je tegenstanders. Coordineer je strategie en publiceer simultaan je verhaal via de traditionele media, de sociale media en de nieuwe media.

Er ligt een grote kans voor de Israëlische regering voor het oprapen, maar zoals met alles moet er geïnvesteerd worden op lange termijn resultaat te behalen. De vraag is of de Israëlische regering de moed heeft multi-platform te denken en uit te voeren.