maandag 16 augustus 2010

Meer Joden verhuizen naar IsraelIs emigratie naar Israel een graadmeter voor het leefklimaat van Joden daarbuiten? Tussen januari en juni dit jaar zijn er 6267 nieuwe immigranten (olim) aangekomen in Israel, maakte het Jewish Agency vandaag bekend. Dat is 13% meer dan in diezelfde periode vorig jaar: toen waren het er 5549.
Daarbij zijn Ethiopische Joden niet meegeteld. Sommigen van hen wachtten al jaren op een gelegenheid om naar Israel te komen, en bij hen tellen waarschijnlijk economische motieven. In 2009 gold er een immigratiestop uit Ethiopie; de regering besloot dit jaar de laatste Ethiopiers over te brengen naar Israel. Met Ethiopiers mee was het aantal 7436, 32% meer dan vorig jaar (5643).
Het gaat daarbij overigens alleen om mensen die hulp kregen van het Jewish Agency. Wie gewoon stilletjes verhuist, bijv. wegens een huwelijk met een Israeli, wordt niet meegeteld.

Uit Nederland, dat het Jewish Agency bij de Engels sprekende landen telt!, kwamen er in deze periode 20 olim; dat is een lichte daling tegen dezelfde periode in 2009, toen er 24 arriveerden. Of zulke kleine aantallen iets zeggen over het Nederlandse 'leefklimaat' is zeer de vraag. Anekdotische aanwijzingen zijn er wel: uit gesprekken beluister ik dat het er in Nederland niet echt leuker op wordt, maar economisch is het een slagje moeilijker geworden om op alija te gaan.

Dan de andere landen. Het grootste aantal, 3028, kwam uit de voormalige Sovjet Unie, Duitsland en Oosteuropa. Uit al die landen kwamen er meer olim dan vorig jaar; alleen het aantal uit Duitsland bleef constant op 55.

Hoewel het aantal olim uit Engels sprekende landen met 7% toenam (1646 totaal), zijn Engeland (241 vs. 265) en Zuid Afrika (98 vs. 115) de enige landen waaruit in 2010 tot nu toe minder mensen kwamen. De enige andere landen die een lichte daling lieten zien waren Turkije (51 vs. 72) en Brazilie (115 vs. 120).

Conclusie? Ik kan er geen eenheidschocola van maken: iedereen heeft zijn eigen redenen om op alija te gaan en in elk land zijn de omstandigheden ook verschillend vergeleken met die in Israel. De cijfertjes blijven niettemin interessant; jammer genoeg kon ik die voor Zweden niet vinden...