vrijdag 6 augustus 2010

De holocaustontkennende cartoons van AEL en Iran

Donderdagmiddag diende in Arnhem het hoger beroep tegen de vrijspraak eerder dit jaar van de AEL, die antisemitische holocaustontkennende cartoons op haar website had geplaatst. Een Utrechtse rechtbank sprak de AEL vrij, 'hoewel de cartoon op zich strafbaar was'. Daarmee accepteerde zij het verhaal van de AEL dat het niet zou gaan om antisemitisme, maar om politiek. Dat ondanks het feit dat de cartoons ook zonder enig commentaar zijn getoond, en dat Joden niets van doen hebben met de Mohammedcartoons waartegen de AEL zei te protesteren met de antisemitische plaat. Tijdens het hoger beroep werd dit verhaal opnieuw herhaald.
Diezelfde dag lanceerde Iran de website 'holocartoons', 'opgedragen aan iedereen die is gedood met de Holocaust als voorwendsel' (daarmee worden dan de Palestijnen bedoeld). Er staan beweringen op die rechtstreeks uit de beruchte antisemitische vervalsing 'Protocollen van de Wijzen van Zion' lijken te komen.

De cartoon waarmee de Iraanse site opent, is nagenoeg gelijk aan die van de AEL. In beide gevallen worden karikaturale Joden afgebeeld die zo in het naziblad Sturmer zouden kunnen staan, die bezig zijn een leugen te verzinnen over concentratiekampen. De Iraanse site staat vol plaatjes waarop hakenkruizen worden gecombineerd met davidsterren en alle antisemitische stereotypen over Joden zijn ruimschoots aanwezig.

Doel van de Iraanse site is de historische afmetingen van de massamoord op Joden in WO2 te ondermijnen. Volgens de site is de moord op de 6 miljoen, die volkomen belachelijk wordt gemaakt, 'een leugen'.
De site wordt gefinancierd door een "non-gouvernementele culturele stichting" en is gebaseerd op een stripboek met 'satirische' antisemitische cartoons uit 2008, vol antisemitische samenzweringstheorieen en met een quasi-onderscheid tussen 'echte Joden' en 'Zionisten'. Op 'grappige' plaatjes waarop de moord op Joden belachelijk wordt gemaakt, zijn de daders afgebeeld als karikaturale Joden.

Volgens het door de Utrechtse rechter geaccepteerde AEL-verhaal waartegen donderdag een beroep diende, zou een dergelijke site ook in Nederland kunnen. Alleen het muziekje zou mogelijk een probleem zijn. Tijdens de animaties klinkt het 'Pink Panther'-muziekje, en Iran betaalt daar vast geen royalties voor.

Bij het niet betalen van royalties worden smoesverhalen niet geaccepteerd. Het is te hopen dat de Arnhemse rechter dit ook bij de antisemitische, holocaustontkennende cartoon van de AEL niet doet.
De officier van justitie eiste in Arnhem opnieuw een boete van 1500 euro, waarvan de helft voorwaardelijk, tegen zowel de organisatie als voorman Bouzerda als tekenaar van de cartoons. Om herhaling te voorkomen.