donderdag 15 juli 2010

D66 heeft niets met antisemitisme. Het vervolg

24 juni jongstleden was D66 als enige partij niet aanwezig bij het debat over het toenemende antisemitisme in Nederland. Mevrouw Hachchi deed wat uitspraken en de heer Pechtold had ook een mening. Naar aanleiding van deze onverschilligheid schreef ik de volgende blogpost D66 heeft niets met antisemitisme. Naar aanleiding van het betreffende artikel ontspon zich een levendige discussie die uiteindelijk resulteerde in een belofte van een uitnodiging door de heer A. Pechtold voor koffie in Den Haag.
Nu zijn de formatiebesprekingen bezig, dus zelfs ik begrijp dat de koffie nog even op zich laat wachten. Nu hoop ik van ganser harte dat de heer Pechtold zich aan zijn afspraak houdt de lucht te klaren naar aanleiding van de faux van D66. Ik beweer nu zelfs dat de behoefte groter is geworden na een interview van de heer Gerard Schouw, adjudant van Alexander Pechtold, op radio 1 van 14 juli 2010 tijdstip 08:40 en verder.


De heer Gerard Schouw hield een betoog over ad-hoc debatten en spoeddebatten, over Kamerleden die een krant openslaan en een spoeddebat aanvragen. Daar moest verandering in komen verklaarde de heer Schouw. Ok, daar kan ik wel in meegaan. Vervolgens haalde de heer Schouw het, in zijn woorden, lokjoden-debat aan als voorbeeld van zo'n waan van de dag debat. En dat begrijp ik dus helemaal niet.
In de eerste plaats was het een debat tegen het toenemende antisemitisme. In de tweede plaats was het een debat aangevraagd door de heer C. van der Staaij van de SGP, maar volgens de heer Schouw was het naar aanleiding van een, op denigrerende toon uitgesproken, rapportje. Waarmee de heer Schouw op het CIDI rapport doelde dat op de dag van het debat werd gepubliceerd.

Deze *kuch* duizelingwekkende feitenkennis is uitermate frappant te noemen, zeker omdat de heer Schouw in hetzelfde interview aangaf dat hij kennis hoog in zijn vaandel heeft staan. Een mening baseer je op feiten zei hij. Briljant natuurlijk. Wanneer de heer Schouw dat gedaan had, zou hij geweten hebben dat het toenemende antisemitisme niet gebaseerd was op een rapportje maar op een TV uitzending waarin Joden werden begroet in Amsterdam met de Hitlergroet.

Kennis is inderdaad macht meneer Schouw. Voorlopig heeft u daar niet veel van laten blijken.