zaterdag 19 juni 2010

Na 62 jaar: Libanon stelt stemming Palestijnenrechten 1 maand uit

Het parlement van Libanon, de volgende in de serie Grote Voorvechters van Palestijnse Mensenrechten, had vorige week bijna de afstammelingen van Palestijnse vluchtelingen burgerrechten toegekend. Na 62 jaar. Maar bij nader inzien stelde het de stemming nog maar een maandje uit. Libanon heeft het misschien ook te druk met het organiseren van een vloot om die arme Palestijnen te helpen. Die in Gaza dan. Eerst even een filmpje over de Vredelievende Helpers van de Gazaanse Palestijnen; onder de vouw meer over die afstammelingen van Palestijnse vluchtelingen in Libanon zelf.
Terug naar die Palestijnen in Libanon die maar steeds geen burgerrechten kunnen krijgen. Het gaat overigens niet om de vluchtelingen van de Onafhankelijkheidsoorlog zelf, maar om ruim 400.000 mensen die zich bij de speciale UN vluchtelingenhulp UNRWA hebben ingeschreven als afstammeling van Palestijnen die in 1948 naar Libanon zijn gevlucht.

Net als andere Arabische landen beloofde ook Libanon aan de oorspronkelijke vluchtelingen dat ze snel weer terug konden, na een glanzende overwinning. Logisch dus dat men niet de moeite nam om ze goede huizen te geven en het recht om te werken; hun aanwezigheid was tenslotte maar tijdelijk. Nu zitten hun afstammelingen dus na 62 jaar nog steeds tijdelijk op de overwinning te wachten in tijdelijke vluchtelingenkampen, vrijwel zonder bron van inkomsten, want de meeste beroepen mogen ze niet uitoefenen. Gelukkig staan ze net als hun voorouders bij de UNRWA als vluchteling geregistreerd.

Het laatste debat over het eventueel toekennen van burgerrechten aan deze mensen draaide in het Libanese parlement uit op een stormachtige confrontatie tussen moslim- en christen-kamerleden. Die laatsten vrezen voor een machtsverschuiving als die 400.000 nakomelingen genationaliseerd worden: de meesten zijn sunnitische moslims.

Misschien daarom is de stemming nog maar weer een maandje uitgesteld. Misschien heeft Libanon het ook gewoon te druk met het organiseren van een humanitaire hulpvloot naar de Palestijnen in Gaza. Is ook een hele organisatie natuurlijk voor Libanon om zo'n VN-resolutie te schenden .
Hoe dan ook, 27 juni willen de afstammelingen en hun medestanders in Beirut gaan demonstreren voor burgerrechten. Als ze geluk hebben is de aandacht dan niet meer helemaal gericht op de hulp voor de Palestijnen in Gaza.