donderdag 17 juni 2010

Belgie levert via Turkije wapens aan mensenrechtenschenders Saoedi-Arabië, Irak en Filippijnen


Vlaanderen levert via Turkije wapens aan landen als Saoedi-Arabië, Irak en de Filippijnen, meldt de Standaard. "Allemaal landen die het woord ‘mensenrechten’ niet eens kunnen spellen", commentarieert het blog Brabosh dat ons hierop attent maakte.
De leveranties kwamen dinsdag aan het licht in het Vlaams parlement bij een verslag over de in 2009 verstrekte en geweigerde vergunningen voor in- en uitvoer van wapens en militair materieel. In het verleden weigerde de Vlaamse overheid meermaals een vergunning af te leveren voor uit- en doorvoer van militair materieel naar landen als Saoedie-Arabië, door negatieve beoordelingen op het vlak van mensenrechten, interne stabiliteit en buitenlandse conflicten. 'De wapenindustrie heeft in Turkije een welwillend derde land gevonden om dat te omzeilen en dus onrechtstreeks naar de omstreden landen uit te voeren', zegt Vlaams SP-parlementslid Jan Roegiers.
"Overigens bleek al in maart 2010 dat in de praktijk niemand de eindbestemming kent van de Vlaamse wapenproductie en niemand in Vlaanderen die daar wakker van ligt behalve… als het om Israël gaat…. Echter, de gewetensproblemen van Jan Roegiers reiken natuurlijk niet tot in Israël", schrijft Brabosh. "Op 9 juni 2010 vroeg Jan Roegiers in het Vlaams parlement aan de Europese president 'waarop wacht Europa om een algemeen wapenverbod tegen Israël uit te vaardigen, om de bilaterale relaties te bevriezen en het associatieverdrag met Israël op te schorten.' Zo ver wilde hij natuurlijk niet gaan met Turkije of Saoedi-Arabië. In het geval van wapens voor de Saoedi’s voelt onze Jan zich hooguit ‘onbehaaglijk’, wat Israël betreft moet meteen een Europese boycot worden afgeroepenen geen repressie kan streng genoeg zijn om de Jodenstaat te straffen."
Een leesbaar lesje in selectieve verontwaardiging bij de buren; klik door naar Brabosh.