woensdag 30 juni 2010

A lean mean Druze fightingmachine

Het is al eerder vermeld, maar zoals u weet is de boodschap de kracht van de herhaling. De Druzen zijn volledig geïntegreerd binnen de IDF. Op alle niveaus zijn de Druzen succesvol aanwezig. We hebben het hier niet over zogenaamde positieve discriminatie waar het Westen aan lijdt. De Druzen zijn zo succesvol daar zij volledig zijn geaccepteerd binnen de IDF en de IDF de toewijding, loyaliteit en inzet van de Druzische soldaat weet te waarderen. Deze waardering werd ook uitgeproken door de president van Israël Shimon Peres tijdens de jaarlijkse herdenkingsdag:
"You were always a numerical minority but a majority in terms of quality," President Shimon Peres said to Druze soldiers in Tiberias on Tuesday during a ceremony honoring the Druze in the IDF. Chief of Staff Lieutenant-General Gabi Ashkenazi also praised them and congratulated them on integrating in the higher command echelons and all IDF units.
Mooie woorden van de Israëlische president en de chef staf. Het zou ook mooi zijn wanneer de staat Israël deze loyaliteit zou belonen met meer huisvesting en infrastructuur voor de Druzische bevolking in het noorden van Israël. Loyaliteit dient beloond te worden niet genegeerd.