zondag 23 mei 2010

'Intifada-Harry' mobiliseert medestanders voor CIDI-debat


De politicus Harry van Bommel heeft zich na de verontwaardiging wegens zijn intifada-oproep lange tijd verre gehouden van al te Joodse bijeenkomsten, maar neemt nu toch dapper deel aan het grote CIDI-verkiezingsdebat op 1 juni. Onderwerp van het debat wordt het Midden-Oosten, inclusief Israel en Iran. Van Bommel is blijkbaar toch bang dat hij er alleen voor komt te staan. Via het forum van zijn vriendin, Stop de Bezetting (geen link), en door e-mails is hij nu een grote campagne begonnen om medestanders naar dit debat   te lokken.
Die angst voor eenzaamheid is wel enigszins begrijpelijk. Op een deel van zijn bejaarde kornuiten kan Van Bommel alvast niet rekenen: die zijn op de  'vredesreis' voor 70-plussers met  Van Agt.  (Als zij dan nog niet hebben gezorgd dat ze als persona non grata terug gestuurd zijn tenminste.) Hoe Van Bommel hulp van achter de tafel kan organiseren is ook al onzeker; Groen Links heeft het blijkbaar laten afweten.
Niettemin is dit een uitgelezen kans om Van Bommel eens te laten zien dat zijn eenzijdige opvattingen echt niet zo algemeen worden gedragen als hij wel hoopt: op naar de Amsterdamse Balie dus op 1 juni (wel snel even opgeven bij cididebat@gmail.com, want het kan nog druk worden daar).