zondag 16 mei 2010

(Des)integratie via islam

Integratie via Islam. Volgens de gelijkheidsdenkers het ultieme Utopia zolang wij hen maar volgen en naar hen luisteren.
Wanneer je er over nadenkt is het concept te waanzinnig voor woorden. De betekenis van Islam is niet alleen vrede, zoals de progressieven ons willen laten geloven. De andere betekenissen die niet genoemd worden zijn: reinheid, onderdanigheid en gehoorzaamheid. In religieus opzicht betekent Islam onderdanigheid aan God.

Omwille van de zuiverheid in deze discussie deel ik u als intermezzo even mee dat ik niets tegen moslims heb, noch tegen de islam. Wat mij tegen de borst stuit is het gemak waarmee de gelijkheidsdenkers het concept Integratie volgens Islam proberen te verkopen als de oplossing voor al onze problemen.

De werkelijkheid is een andere zoals we kunnen zien in onder andere Noorwegen en Zweden.

Noorwegen:

"There's a notorious bullying of Jews. Everything from jokes to public death threats. "It says in the Koran that you should kill Jews, all proper Muslims hate Jews. Jews will be killed if they come here to this school," the students say. To praise Hitler for what he did to the Jews also gets repeated by students at my school. The worst of this is that Jew-hatred has become completley legitimate among large groups of students of Muslim background."

In Zweden wordt een cartoonist die Mohammed als een hond afbeeldt fysiek belaagd. Gisteren probeerde men bovendien zijn huis af te branden. Er zijn overigens al veel langer problemen met integratie via Islam in Zweden. In Malmo verlaten Joden de stad omdat ze worden bedreigd met geweld. Dit geweld wordt nog aangewakkerd door de linkse burgemeester van Malmo:
The mayor insisted to The Sunday Telegraph that he was opposed to anti-Semitism, but added: "I believe these are anti-Israel attacks, connected to the war in Gaza.

"We want Malmo to be cosmopolitan and safe for everybody and we have taken action. I have started a dialogue forum. There haven't been any attacks on Jewish people, and if Jews from the city want to move to Israel that is not a matter for Malmo."

Met andere woorden: het is de schuld van de Joden in Zweden dat ze worden aangevallen door moslims omdat er 5000 km verderop iets aan de hand is. Volgens deze socialist zijn er geen aanvallen op Joden en als ze willen vertrekken, tsja dan kan hij er niets aan doen. Tenslotte heeft hij een coordinator aangesteld om de "dialoog" te faciliteren. Niets aan de hand dus:
The city's synagogue has guards and rocket-proof glass in the windows, while the Jewish kindergarten can only be reached through thick steel security doors.

Waarschijnlijk ook volkomen overbodig volgens deze verlichte socialist.

Maar het zijn niet alleen de Scandinavische landen waar de integratie via de Islam wat moeilijk verloopt:
"This is happening all over Europe. I have cousins who are leaving their homes in Amsterdam and France for the same reason as me."

Je kan de boel bij elkaar willen houden, maar wanneer je voorbijgaat aan een meerderheid die niet wacht op Integratie via Islam (= sharia) dan creëer je het tegenovergestelde namelijk desintegratie.

Wanneer je toegeeft aan een kleine groep Islamfacisten en bontkraagjes doe je de zwijgende moslimgemeenschap zeker geen goed. Het gaat erom dat de wetten worden nageleefd, dat er niet wordt gedoogd, niet wordt overlegd, maar dat er wordt opgetreden en gehandhaafd. Niets meer en niets minder.