woensdag 28 april 2010

De geschiedenis herhaalt zich

Moslimleerlingen hebben moeite met Holocaust-les kopt Elsevier:
Een op de vijf geschiedenisdocenten in de vier grote steden heeft weleens meegemaakt dat hij of zij de Holocaust niet of nauwelijks ter sprake kon brengen omdat vooral islamitische leerlingen er moeite mee hebben.
Vervolgens het goede nieuws:
Scholieren in het voortgezet onderwijs vinden de Tweede Wereldoorlog juist superinteressant.
Maar er zit een adder onder het gras:
Wel constateren vooral de vmbo-docenten in de vier grote steden dat de interesse van allochtone leerlingen achterblijft bij die van autochtone.
Daar ligt dus het probleem. De ongeïnteresseerde allochtone leerling annex kansrijk kransentrapper boeit het niet en dat zal niet veranderen omdat het nooit veranderd is. Dat is de eigenlijke schande. Al jarenlang wordt er gepraat maar niet of nauwelijks actie ondernomen deze negatieve spiraal te doorbreken. Leest u even mee:

De Stentor/Apeldoornse Courant October 3, 2003
En het komt vaker voor op het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs dan op een vwo of gymnasium: soms voelt een leraar zich zo door een klas bedreigd, dat hij of zij geen les meer durft geven over de jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is werkelijk diep en diep treurig.' Amsterdam staat niet op zich als het gaat om toenemend antisemitisme onder hoofdzakelijk allochtone jongeren. In Rotterdam, Den Haag en Utrecht is die tendens evenzeer waarneembaar. En ook in kleinere steden, merkt VVD-kamerlid Ayaan Hirsi Ali aan de brieven en e-mails die ze krijgt van verontruste Nederlanders.
In 2008 leek er een kentering op initiatief van het CIDI:
Ik vind mezelf een echte kerel, maar ik werd daar overvallen door emoties. Ik moest, net als iedereen die daar rondloopt, de groep verlaten om ergens apart uit te huilen. Je beleeft in Yad Vashem de Holocaust. Je hoort persoonlijke verhalen van slachtoffers en getuigen. Ik accepteer het echt niet meer als een leerling in mijn klas een racistische opmerking maakt." Marokkaan Mustapha Daher (54), leraar wis- en natuurkunde op het Technisch College in West, kwam diep onder de indruk terug van het Holocaustmuseum Yad Vashem in Jeruzalem. Hij spreekt leerlingen al jaren aan op antisemitisch gedrag.

Daher en 24 collega's keerden gisteren terug van een tiendaagse studiereis naar het Holocaustmuseum. Op uitnodiging van het Cidi leerden ze hoe ze in de klas kunnen onderwijzen over de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog.
Daher heeft ook gesproken met Palestijnse jongeren. Zij krijgen daar informatie via Engelstalige zenders als CNN, maar ook via Israelische en Arabische zenders. "Ze kijken niet alleen naar Al Jazeera zoals onze moslimjongens - dat beinvloedt ook het gedrag van Amsterdamse moslimjongeren." "Ik heb in Jeruzalem gesproken met Palestijnse en andere Arabische taxichauffeurs maar ook met een vrouw van een rabbijn. Ik heb gezien hoe vredig ze samenleven en dat er een sterk saamhorigheidsgevoel is. Deze mensen hebben een gezamenlijke liefde voor Jeruzalem. Als mijn leerlingen straks zeggen dat Joden en moslims niet kunnen samenleven, zal ik die gesprekken aanhalen."
Nu in 2010 is het dus weer zover. Het CIDI heeft in ieder geval nog initiatieven ontplooid om het antisemitisme op scholen te bestrijden. De politiek heeft vanaf 2003 zeven jaar de tijd gehad er iets aan te doen. Anno 2010 luidt de rechtvaardige conclusie: de politiek heeft op dit punt volkomen gefaald.