woensdag 3 februari 2010

De propagandaoorlog tegen Israel

Eerder gepubliceerd op De Dagelijkse Standaard door Yochanan
Israel is in toenemende mate verwikkeld in een “media oorlog” waarin het langzaam ten onder dreigt te gaan. Ook in Nederland valt op dat de grenzen van wat wel en niet kan in de kritiek op de Joodse staat aan het wegvallen zijn.
In december bijvoorbeeld werden twee artikelen gepubliceerd waarin openlijk werd beweerd dat Israel etnische zuivering uitvoert in Jeruzalem. De eerste die dat beweerde was Thomas von der Dunk in de Volkskrant in zijn column “Zionisme vormt oerkern probleem”.  Het christelijke maandblad CV koers publiceerde eind december een artikel over Jeruzalem met de titel “De ravage van Zion”van de theoloog Jart Voortman. Ook in de berichtgeving van het NOS journaal werd op 31 Oktober 2009 gesproken over “verjoodsing” van Jeruzalem. Een simpel onderzoek naar de bevolkingstatistieken leert echter dat de Arabische bevolking in Jeruzalem in aantal sterker toeneemt dan de Joodse bevolking.

Het is maar een van de voorbeelden van de propaganda over het Arabisch Israelische conflict waaraan ook het Nederlandse publiek wordt blootgesteld. Een nader onderzoek naar de beweringen van von der Dunk en Voortman laat namelijk duidelijk zien dat beide heren zich schuldig maken aan misleiding. Dit onderzoek is gebaseerd op gegevens die de gemeente Jeruzalem publiceerde over illegale bouw en bevolkingsstatistieken en op wetenschappelijke rapporten.

Over Jeruzalem Oost

De naam Oost Jeruzalem is tegenwoordig een aanduiding voor het gedeelte van Jeruzalem dat over de groene lijn (bestandslijn 1948) ligt. In feite beslaat het gebied ook noord en zuid Jeruzalem.

Dit waren tot 1967 spaarzaam bewoonde gebieden, en dit is waar Israel na de annexatie grotendeels de uitbreiding van Jeruzalem realiseerde.

Leest u hier de rest van het artikel