zaterdag 23 januari 2010

Rare voorpagina van Volksklrant

Een blogpost door Wim de Bie die zeker de moeite waard is in zijn geheel te lezen.
Hieronder een selectie:
De Volkskrant drukt vandaag (zaterdag 23 01 2010) prominent op de voorpagina een artikel af met de kop ‘De Joodse collaborateurs’. Op zo’n plek en met zo’n volume wordt de suggestie gewekt of een sensationeel nieuwe kijk op de holocaust wordt geboden.
Het artikel blijkt te gaan over het boek ‘Vogelvrij, de jacht op de Joodse onderduiker’ van Sytze van der Zee. Elders in de krant wordt op bijna twee pagina’s nog eens aandacht aan het maandag te verschijnen boek geschonken.

Het onderwerp is niet nieuw. Lou de Jong schreef in zijn befaamde geschiedschrijving over het verraad binnen eigen kring, maar niet uitvoerig. Dat doet Van der Zee wel - hij stelt vast dat ‘zeker 120 in Nederland wonende Joden’ tijdens de bezetting met de Duitsers hebben samengewerkt bij het opsporen van onderduikers.                                                                       volkskrant-voorpagina-23-002-20104
Het is goed dat zo’n deelstudie is gemaakt. Ik wil ook alle details van de Tweede Wereldoorlog kennen en zal het boek zeker kopen.
Niet helemaal fris vind ik de overdreven aandacht voor dit boek op de voorpagina van de Volkskrant. Echt nieuws is het dus niet. Het is wel suggestief : ‘Dit mag nu gezegd.’ Of: ‘Alles goed en wel, maar zelf waren ze ook niet… hè?’