dinsdag 26 januari 2010

Nuke'em, het einde der tijden is nabij

Open podium auteur Yochanan heeft er reeds twee artikelen aan gewijd. De veranderende situatie in Iran en de directe bedreiging voor Israël.
Waarin Yochanan hoopt op een eventuele wake-up call van het Westen. Nu zijn er velen die denken het zal zo'n vaart niet lopen en de dooddoener "Israël heeft ook kernwapens".  Om met het laatste te beginnen. Israël heeft nooit gedreigd met kernwapens en heeft ook nooit gedreigd een ander land van de kaart te vegen. Voor de "het zal niet zo'n vaart lopen denkers" het volgende. Ik verwacht dat u het mis hebt en dat zal ik proberen duidelijk te maken:

U weet wie de Iraanse president Ahmadinejad is, deze meneer heeft al meerde malen openlijk of indirect gedreigd met de vernietiging van de Staat Israël. Wat u misschien niet weet is wie zijn geestelijk leider is. Dat is Ayatollah Mesbah-Yazdi. Deze Ayatollah is een van de meest radicale Ayatollahs in Iran met de volgende recente uitspraken:
“The world centers of corruption belong to Jews and Zionists,” he asserted, “who seek to corrupt the rest of the people in the world so that eventually they can rule the world”. According to Mesbah-Yazdi, the Jews are “the best schemers and mischief-mongers in the world, and they will not rest and will not leave Muslims alone until they destroy Islam”.
Deze fijnbespraakte meneer is een volgeling van de sjiitische leer dat de Mahdi (de 12e imam) binnenkort moet komen. Volgens de Islamitische kalender leven we nu in het jaar 1431 en volgende overlevering is het einde van de wereld in het jaar 1500. Dit einde der tijden verhaal wordt versterkt door een Hadith op een Iraanse website (2008) die de regering steunt. Opmerkelijk citaat uit die hadith;
According to the tradition, Imam Ali Ibn Abi-Talib (the prophet's cousin and son-in-law) prophesied that at the End of Times and just before the return of the Mahdi, the Ultimate Saviour, a "tall black man will assume the reins of government in the West." Commanding "the strongest army on earth," the new ruler in the West will carry "a clear sign" from the third imam, whose name was Hussein Ibn Ali. The tradition concludes: "Shiites should have no doubt that he is with us."
In het denken van de Iraanse president en ayatollahs zal Obama de Iraniërs geen strobreed in de weg leggen. Om de komst van de Mahdi te versnellen zal dit regime haar hand niet omdraaien haar nucleaire arsenaal tegen Israël in te zetten. Zoals Yochanan reeds schrijft zal de collateral damage van tienduizenden dode arabieren/palestijnen voor lief worden genomen daar het paradijs wacht.

Nu is niet alleen Israël dat deze dreiging mag verwachten. De uitspraak van de Ayatollah Mesbah-Yazdi dat the world centers of corruption belong to Jews and Zionists kan er ook op wijzen dat een zogenaamde vuile bom haar weg kan vinden naar de grote steden van deze wereld. De vraag is kan de wereld blijven treuzelen en wanneer zal Israël ingrijpen. Israël verkeert niet in de luxe positie met haar handjes in de nek toe te kijken hoe de voorbereiding van haar vernietiging op volle toeren doordraait.