dinsdag 19 januari 2010

Joods Nederland steunt slachtoffers Haïti

De Joodse Gemeenschap in Nederland kan niet onverschillig blijven over de humanitaire ramp die in Haïti plaatsvindt als gevolg van de aardbeving. Daarom heeft het Joods Humanitair Fonds een bankrekening geopend met het nummer 60.21.43.187, waaruit hulp voor de slachtoffers bekostigd wordt.
Al het geld dat op deze rekening binnenkomt is bestemd voor Haïti. Als eerste aanzet heeft het Joods Humanitair Fonds zelf 10.000 Euro ter beschikking gesteld. Hoewel één van de doelstellingen van het in 2002 opgerichte Fonds de hulp is aan slachtoffers van conflictsituaties is het in dit bijzondere geval uitgebreid naar de slachtoffers van deze catastrofale natuurramp.
Het is de bedoeling van het Fonds het ingezamelde geld zoveel mogelijk ter beschikking te stellen van de al in Haïti aanwezige Israëlische reddingsteams.
Een Israelisch medisch team dat bestaat uit 220 personen heeft een noodhospitaal opgezet, waar 500 patiënten  per dag geholpen kunnen worden. Het is uitgerust met een apotheek, kinderafdeling, radiologie afdeling, intensive care unit, twee operatiekamers, en een eerste hulp- chirurgie- interne- en kraamafdeling. De Israëlische humanitaire hulp wordt met het Internationale Rode Kruis gecoördineerd. Volgens CNN het enige ziekenhuis dat werkt: in het andere ziekenhuis sterven de patienten.

Het Joods Humanitair Fonds roept iedereen op de slachtoffers van de natuurramp te steunen.
Joods Humanitair Fonds te Den Haag, Rekeningnr: 60.21.43.187, onder vermelding van "hulp Haïti".

Het fonds is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), dus giften aan het Fonds zijn aftrekbaar voor de belasting.