vrijdag 15 januari 2010

De protocollen van de onwijzen van links

De voorzitter: Wellicht dat mevrouw Peters daarop in haar eigen termijn op terugkomt. Nu is het woord aan de heer Van Dam.
De heer Van Dam (PvdA): Ook ik vind het schokkend dat de heer De Roon iedereen die het islamitisch geloof aanhangt, hier betitelt als volgers van een fascistische ideologie en dus ook als zijnde fascisten. Ik heb twee vragen voor de heer De Roon. Hoe beschouwt hij mensen die van mening zijn dat het joodse volk wereldheerschappij nastreeft?
Meneer van Dam van de PvdA heeft een woordenwisseling met de heer van Roon van de PVV op 16 december 2009 aangaande de situatie in het Midden-Oosten waarbij de heer van Roon zijn uitleg geeft over hoe het conflict eruit ziet (pagina 13).
Eén van de dingen die de heer van Roon zegt is: Het is goed om in dat kader de aard van de islam als politieke ideologie te kenschetsen als een fascistische ideologie. Die opmerking alleen is een onhandige wanneer je hem isoleert, echter wanneer je deze opmerking in de context plaatst van wat de heer van Roon vervolgens beweert, wordt de onhandige opmerking plotseling duidelijker;
In beide ideologieën is het anti-joodse karakter vanaf het begin aanwezig. In de wereld van de islam is een blatant antisemitisme aanwezig. Vervolging tot de dood erop volgt van afvalligen en tegenstanders. Verheerlijking van veroveringsoorlogen en onderdrukking van groepen als vrouwen en homo’s. Wie deze parallellen en feiten niet onder ogen wil zien bij de beoordeling van het conflict rond Israël, zal nooit tot een goede oplossing kunnen geraken.
Vervolgens isoleert Van Dam de opmerking van Van Roon en komt Van Dam terug met een opmerking die direct gebaseerd is op de Protocollen van de wijzen van Sion. Dat lezende kreeg ik een 'Agnes-Kantmoment'. Toen Kant Wilders aanviel op de kopvoddentaks met de opmerking over Joden en keppeltjes. Wat is dat toch met Nederlandse linkse anti-Israël politici die te allen tijde de situatie zo weten te verwoorden dat het antisemitisch klinkt, maar o zo hard schreeuwen dat het niet het geval is. Terwijl ze, wanneer zij diep in hun hart kijken, weten dat het antisemitisch overkomt.