dinsdag 19 januari 2010

Ander Geluid Jaloers

"EAJG groots in joodse zelfhaat", post Eliezer Yair op zijn blog: "Een Ander Joods Geluid (EAJG) uit stevige kritiek op rabbijn Raphael Evers. EAJG lijkt jaloers op de aandacht die Evers krijgt en graaft zich in als het gaat om het najagen van haar doel zoveel en zovaak mogelijk te laten horen dat er joden zijn die zich niet scharen achter Israel. Exclusief opkomen voor een onafhankelijke palestijnse staat in Gaza, Judea en Samaria. Alles aanvallen wat in veler ogen exclusief joods is. Volgens Jaap Hamburger, voorz. van EAJG is Evers een conservatieve, onverdraagzame jood die zich opstelt achter de Staat Israel. Rabbijn Evers zou zelfs zijn aanwezigheid bij de jaarlijkse Auschwitz-herdenking eens duchtig tegen het licht moet houden. EAJG; Waarlijk een joodse tegenbeweging. Een soort verzetsbeweging maar dan wel in het veilige Nederland, op veilige afstand van waar het echt pijnlijk zou kunnen zijn. Hamburger heeft zijn pro-palestijnse hart weer kunnen luchten, een hart dat is vervuld met joodse zelfhaat."
Aldus Yair. In het hart van Hamburger hebben wij geen inzage, in zijn taktiek wel: de man struint internet af op berichten met het woord 'Joods' of 'Israel' en wie weet ook wel 'Evers' erin en geeft dan een reactie waarin hij het onderwerp, ongeacht wat dat was, terugbrengt tot 'de slechtheid van Israel'. En natuurlijk moet daarbij gekoketteerd worden met het feit dat dit Geluid echt heus Joods is. Zielig. Over de 4 mei-herdenking valt voor niet-geobsedeerden genoeg te zeggen dat wel hout snijdt.