zondag 6 december 2009

Stilte! Hoe lang nog?

Min of meer in de vergetelheid geraakt, maar daardoor nog niet ten einde is de groene revolutie.
Nog steeds woedt deze revolutie in Iran en daabuiten voort met voor de direct betrokkenen geen prettige consequenties. Je zou zeggen dat de voorvechter van vrijheid, de Verenigde Staten van Amerika het voortouw zou nemen deze onrechtvaardigheid aan de kaak te stellen en te bestrijden, maar het is al een lange tijd stil vanuit het witte huis. Wanneer er een geluid komt zijn vele Amerikanen met stomheid geslagen en is het gevoel van rechtvaardigheid met voeten getreden door Obama en de zijnen. Nu heeft zich een gelegenheid voorgedaan dat Obama zijn laffe houding kan perfectioneren.
His first impulse was to dismiss the ominous email as a prank, says a young Iranian-American named Koosha. It warned the 29-year-old engineering student that his relatives in Tehran would be harmed if he didn't stop criticizing Iran on Facebook. Two days later, his mom called. Security agents had arrested his father in his home in Tehran and threatened him by saying his son could no longer safely return to Iran. "When they arrested my father, I realized the email was no joke," said Koosha, who asked that his full name not be used.
Leest u hier rustig het hele verhaal en oordeelt u zelf over de stilte in het westen aangewakkerd door de leider van het zogenaamde vrije westen de USA. Je zou er stil van worden.